AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Seminář Trush

Seminář Aktuální trendy výzkumu v oboru Wind Engineering and Disaster Mitigation v Japonsku a jihoasijském regionu se uskuteční ve čtvrtek 19.4.2018.

Thursday, April 19, 2018 at 14:00 in Prague, Prosecká 76, Prague 9
Aktuální trendy výzkumu v oboru Wind Engineering and Disaster Mitigation v Japonsku a jihoasijském regionu
Arsenij Trush
Centre Excellence Telč, Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences
 
Abstract:
Japonsko a Jihoasijský region jako celek je zvláštní z hlediska plného spektra inherentních přírodních katastrof (geofyzikální události, extrémní větry a počasí, povodně) a také vysoké frekvence jejich vý- skytu. Růst lidských a ekonomických ztrát způsobených přírodními katastrofami vyžadují komplex činností, který se skládá ze specifických inženýrských metod, výzkumných a PR aktivit zaměřených na zmírňování následků. Na této přednášce budou prezentovány poznatky z aktuálních výzkumných ak- tivit v oboru „Disaster Mitigation“ získané během krátkodobé stáže na Tokijské Polytechnické Univer- zitě. Pozornost bude zejména zaměřena na experimentální bázi výzkumných institucí.
(pdf)

 

11. 4. 2018