AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Seminář: Ing. Petr Kozlovcev, PhD.

Seminář Vliv mineralogického složení suroviny na vznik fází při výpalu hydraulického vápna a přírodního cementu se uskuteční ve čtvrtek 28.6.2018 v 10 hodin na Proseku.

 

Thursday, June 28, 2018 at 10:00 in Prague, Prosecká 76, Prague 9
Vliv mineralogického složení suroviny na vznik fází při výpalu hydraulického vápna a přírodního cementu
Petr Kozlovcev
Centre Excellence Telč, Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences
 
Abstract:

Cílem práce bylo studovat různé typy vápenických surovin (vápenců obsahujících nekarbonátové příměsi) a vlastnosti z nich experimentálně vypálených hydraulických pojiv. Konkrétně pak objasnit spojitost mezi mineralogickým a chemickým složením primární suroviny (především obsahem a distribucí příměsí) na vznik a vývoj nových fází během výpalu; stejně tak i zhodnotit vliv podmínek (nejvyšší dosažené teploty a doby pálení suroviny) na fázové složení vzniklého pojiva.

 

Studie vycházela z faktu, že dosavadní výzkumy se zabývaly pouze chemickým složením výchozích surovin a jeho vlivem na parametry vypáleného materiálu. Tyto vztahy byly již dříve dobře popsány pro portlandský cement, méně však pro další formy hydraulických pojiv. Práce se proto zabývala detailním mineralogickým, petrografickým a chemickým rozborem výchozích hornin a studiem v nich zastoupených nekarbonátových složek. Dále pak technologickými faktory ovlivňujícími vznik nových fází ve vypáleném materiálu. Značný důraz byl kladen na detailní fázovou analýzu v experimentálních pojivech. Pro praktické ověření využitelnosti pak byly z vybraných vzorků připraveny experimentální maltové směsi, na nichž proběhly fyzikálně-mechanické zkoušky.
(pdf)

 

11. 6. 2018