AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Přednáška Ing. O. Skružné

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 v 10:00 proběhne seminář, kterém přednese Ing. Olga Skružná příspěvek pod názvem "Návrh materiálové a technologické kopie raně barokní štukové výzdoby. Přednáška se koná na pracovišti ÚTAM Praha (Prosecká 809/76, Prague 9-Prosek) v malé zasedací místnosti.

Návrh materiálové a technologické kopie raně barokní štukové výzdoby

přednese

Ing. Olga Skružná

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

 

Příspěvek pojednává o zkušenostech s výzkumem materiálového složení raně barokní štukové výzdoby z Tencallova sálu na zámku Červená Lhota. Zaměřuje se na replikaci způsobu zpracování materiálů a aplikačních technik použitých při tvorbě štuků. Výsledkem teoretického studia a praktických experimentů je návrh materiálové a technologické kopie. Postup zahrnuje detailní materiálovou analýzu, hledání provenience materiálů, jejich zpracování, návrh maltových směsí, jejich testování a hodnocení získaných malt na zkušebních panelech. Aplikační proces je do jisté míry vždy ovlivněn vlastnostmi materiálu, které jsou určeny nejen původními charakteristikami suroviny, ale také způsobem zpracování. Proto je možné na základě zpětného hodnocení maltové směsi navrhnout optimální zpracování materiálů i jejich aplikaci. Testování a hodnocení připravených malt probíhá společně s restaurátory a díky spojení jejich praktických zkušeností s výsledky materiálové analýzy lze dosáhnout kvalitního výsledku při návrhu kopie historické předlohy.

Přednáška vznikla na základě výzkumu provedeného v rámci projektu Vápenné materiály pro restaurování a konzervování autentických prvků historických staveb (DG161P02H012), financovaného z programu NAKI Ministerstva kultury České republiky v letech 2016-2020.

 

Přednáška koná ve čtvrtek 12. prosince 2019 v 10:00 hodin v malé zasedací místnosti ÚTAM v Praze na Proseku, Prosecká 76.

 

Pdf pozvánka zde.

16. 11. 2019