AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Přednáška: Dr. Marta Peña Fernández

Přednášku Rentgenové biomechanické zobrazování a digitální objemová korelace kosti a biomateriálů přednese Dr. Marta Peña Fernández ve středu 1. června 2022 v 10:00 v ÚTAM v Praze.

Česká společnost pro mechaniku,

Mezinárodní konfederace měření

a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

zvou na přednášku s diskuzí v rámci přednáškového cyklu "Seminář ÚTAM"

 

Rentgenové biomechanické zobrazování a digitální objemová korelace kosti a biomateriálů

kterou přednese

Dr. Marta Peña Fernández

School of Engineering and Physical Sciences, Heriot-Watt University (Edinburgh, Scotland)

 

Použití digitální objemové korelace (DVC) aplikované na snímky z rentgenové počítačové tomografie (XCT) získává stále větší popularitu při hodnocení 3D posunů a deformací v kosti a biomateriálech podléhajících deformaci. Od klinického CT až po nano-CT založené na synchrotronovém záření může kombinace in situ rentgenového biomechanického zobrazování a DVC poskytnout důležité informace o vztazích mezi strukturou a funkcí kosti v mnoha měřítcích. Tento seminář představí náš nejnovější výzkum v použití DVC k odhalení mechanického chování kosti a biomateriálů a potenciál kombinace těchto experimentálních měření s výpočtovými modely, aby bylo možné předpovídat mechanismy poškození v kostní tkáni. Celkově to může pomoci při návrhu nových biomateriálů a diagnostických nástrojů pro muskuloskeletální onemocnění.

 

Přednáška se bude konat ve středu 1. června 2022 v 10:00 v ÚTAM, Praha, malá posluchárna.
Přednáška bude také streamována pomocí platformy zoom

 

Pozvánka v PDF formátu

5. 5. 2022