AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Konference Engineering Mechanics 2018

Proběhl 24. ročník mezinárodní konference Engineering Mechanics 2018 ve Svratce, hlavní události ve svém oboru v Česku, kterou letos organizoval ÚTAM. Konference se zúčastnilo přes 250 odborníku z akademické sféry i z praxe. Konference se konala od 14. do 17. května 2018.

V polovině května 2018 se do Svratky již tradičně sjeli odborníci z několika evropských států, aby si vyměnili zkušenosti a nové poznatky z rozvoje mechaniky tuhých a deformovatelných těles, mechaniky tekutin a termodynamiky, zejmé-na ve vztahu k projektům řešeným v České republice a na kooperujících universitách po celém světě. Zájem o konferenci byl jako obvykle vysoký - 254 účastníků z 5 evropských zemí mělo celkem 242 přípěvků, které byly publikovány v tištěném sborníku (elektronický open acces sborník je dostupný na stránkách konference).

20180515_135545.jpg

Příspěvky přihlášené jako Postery soutěžily tak jako každý rok o cenu generálního ředitele společnosti ŽĎAS, a.s. O vítězi rozhoduje smíšená komise složená z odborníků akademické a průmyslové sféry. V letošním ročníku získal první cenu příspěvek autorů z Vysokého učení technického v Brně: F. Šebek, P. Kubík, J. Petruška: Standard tensile test compared to the small punch test of alumini-um alloy, který se zabýval problémem podobností ve výsledcích tahových testů a tzv. malým penetračním testem pro hliníkové slitiny.

20180515_143551.jpg
Základní tematické okruhy sledované v letošním roce byly tyto:
• Nelineární dynamika stabilita pohybu
• Aeroelasticita a hydroelasticita
• Mechanika tekutin
• Biomechanika
• Kinematika
• Termodynamika
• Mechatronika
• Lomová mechanika, spolehlivost kon-strukcí
• Diagnostické a identifikační metody
• Mechanika deformovatelného prostředí
• Technologie
• Spolehlivost konstrukcí


O konferenci:

Konference získala svůj výraz a dosáhla již před léty úrovně plně srovnatelné s podob-nými akcemi pořádanými periodicky v zahraničí jako je GAMM v Německu, nebo ASCE-EM, či ASME-EM v USA. Konference je zároveň hezkou ukázkou fungující spolupráce mezi Akademií věd České republiky, vysokými školami, aplikovaným výzkumem a průmyslovými podniky. Pod názvem ENGINEERING MECHANICS probíhal letos již dvacátý čtvrtý ročník této konference. Doba skutečného vzniku této tradice setkávání odborníků z průmyslu a akademické sféry však sahá na přelom sedmdesátých a osmdesátých let minulého stole-tí. Koná se stále na tomtéž místě na Českomoravské vrchovině ve Svratce nedaleko Žďáru nad Sázavou.

20180514_164628.jpg

Vědecký program a celkovou organizaci konference zajišťuje vždy některá ze tří institucí: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Ústav termomechaniky AV ČR a Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky VUT Brno. Konference je rovněž aktivitou těchto asociací: Česká společnost pro mechaniku, IFToMM – The International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science. Obzvláště významná je pravidelná organizační aktivita Žďárských strojíren a.s.

Konference se tradičně účastní všechny věkové kategorie, zejména však mladí lidé včetně studentů doktorandů. V letošním roce jich byla mezi účastníky téměř polovina. Snahou organizátorů je dát mladým lidem možnost získávat zkušenosti a návyky využitelné na velkých konferencích v zahraničí, čemuž je zásadně podřízen styl vedení celé akce.

20180516_085312.jpg

J. Náprstek, C. Fischer, B. Přechová

24. 5. 2018