AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Mezinárodní konference ProteCHt2save

Ve čtvrtek 27. června 2019 se v Obecním domě uskutečnila mezinárodní konference s názvem Řízení ochrany kulturního dědictví v měnícím se prostředí. Konferenci uspořádal Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR spolu s Městskou částí Praha -Troja v rámci projektu ProteCHt2save.

Konference byla určena odborné veřejnosti a zástupcům samospráv, referentům z úřadů městských částí, pracovníkům zabývajícím se krizovým řízením či ochranou památek v případech výjimečných živelných událostí. Hlavním tématem konference byly zejména povodňové situace, ovšem projekt samotný je zaměřen na dopady klimatických změn obecně.
Konferenci zahájil první náměstek primátora Petr Hlaváček spolu s ředitelem ÚTAM AV ČR Stanislavem Pospíšilem a vystoupily na ní dvě desítky odborníků, z celkového počtu sedmdesáti účastníků. Kromě zástupců projektových partnerů, kteří představili dosavadní výstupy projektu, také odbornice na restaurování a konzervaci předmětů kulturního dědictví z Národního technického muzea, zástupci Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Magistrátu hl. m. Prahy či architektonického studia zabývajícího se koncepčním řešením protipovodňové ochrany v památkově chráněných územích. Čeští i zahraniční účastníci pak představili některé „příbuzné“ evropské projekty. Tato událost si získala pozornost také médií – Českého rozhlasu a České televize. Součástí programu byla výstava fotografií z povodní v Troji v letech 2002 a 2013.
Děkujeme za perfektní spolupráci a vstřícnost ze strany Obecního domu, a.s., společností Vyšehrad Catering, ELSEYA a laskavé podpory Louis Vuitton Česká republika. Děkujeme všem zúčastněným kolegyním a kolegům z ÚTAM AV ČR a úřadu městské části Praha-Troja za pomoc a dobrou reprezentaci v průběhu konference i třídenního projektového setkání a v neposlední řadě Pavlu Balvínovi z Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM, Miroslavu Koláčkovi z Galerie hlavního města Prahy a panu Miloši Navrátilovi z Trojského mlýna za pomoc s odbornými exkurzemi.
 

Tomáš Drdácký, Barbora Přechová

110.JPG

Projektoví partneři během konference

4. 7. 2019