AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Pozvánka na závěrečnou webkonferenci ProteCHt2save

Srdečně zveme kolegy i širokou veřejnost na závěrečnou webkonferenci projektu ProteCHt2save, která se uskuteční 23. června 2020 od 9:15 přes aplikaci Zoom. Konference nese název Cultural Heritage Climate Change a je vyvrcholením tříletého projektu podporováného z programu Interreg Central Europe. Veškeré informace a možnost registrace naleznete zde.

Programme

9:15 Technical introduction for audience, Danube University Krems

 

9:30 Opening Session

Alessandro Balboni - Councillor for Relations with University, Environmental Policies, Animal protection, European Projects, Municipality of Ferrara, Italy

Maria Cristina Facchini - Director Institute of Atmospheric Sciences and Climate (CNR-ISAC), Italy

 

9:45 Risk assessment and sustainable protection of Cultural heritage in changing environment - ProteCHt2save (Interreg Central Europe) - ProteCHt2save Video Projection

Alessandra Bonazza, Institute of Atmospheric Sciences and Climate (CNR-ISAC), Italy

 

10:10 Risk prevention and safeguarding of Cultural Heritage in emergency

Antonia Pasqua Recchia, Counsellor of the Italian Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism (MiBACT)

 

10:30 Ranking the vulnerability of Cultural Heritage in a changing environment

Riccardo Cacciotti, Institute of Theoretical and Applied Mechanics, The Czech Academy of Sciences (ITAM), Czech Republic

 

10:50 Copernicus in support of the safeguarding of Cultural and Natural Heritage at risk

Daniele Spizzichino, Italian Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA), Italy

 

11:10 – 11:20 Break

 

11:20 Risk mapping for the protection of Cultural Heritage exposed to climate extremes

Alessandro Sardella, Institute of Atmospheric Sciences and Climate (CNR-ISAC), Italy

 

11:40 Managing Cultural Heritage at risk within the Sendai Framework for Action

Pier Paolo Campostrini, CORILA, Italy

 

12:00 Preparedness strategies and evacuation plans for safeguarding Cultural Heritage at risk

Raffaela Woller, Center for Cultural Property Protection, Danube University Krems, Austria

 

12:20 ProteCht2save pilot sites: lessons learnt

Maciej Bereda, Crisis Management Centre, Bielsko-Biala District (BBD), Poland

 

12:40 Cultural Heritage at risk: taking cooperation forward

Christophe Ebermann, Interreg Central Europe

 

13:00 Discussion

 

O projektu:

Projekt ProteCHt2save, spojující 10 partnerských institucí ze 7 evropských zemí, si klade za cíl nalézt způsoby, jak zmírnit dopady klimatických změn a přírodních katastrof na kulturní dědictví. Pro oblast střední Evropy je typická velká koncentrace památek, kulturních oblastí a kulturního dědictví obecně, jež všechny vyžadují ochranu. Důsledky klimatických změn jsou jedna z oblastí, které v tomto kontextu ještě nebyly dostatečně prozkoumány – přírodní pohromy jako přívalové deště, bouře, povodně nebo požáry způsobené extrémním suchem představují už nyní riziko nejen pro zachování objektů kulturního dědictví ve smyslu jejich kulturní, historické a umělecké hodnoty, ale i z hlediska bezpečnosti návštěvníků, zaměstnanců a místních komunit. Navíc mají bezpochyby negativní dopady na lokální ekonomiky kvůli úbytku příjmů z cestovního ruchu a na živobytí residentů, kteří jsou na těchto příjmech závislí.
ProteCHt2save se v první řadě snaží o vyvinutí proveditelných a přizpůsobitelných řešení pro zvyšování odolnosti kulturního dědictví vůči povodním a přívalovým dešťům použitím jednotného a nadnárodního komplexního přístupu s cílem implementovat regionální a lokální strategie přípravných opatření a nouzových evakuačních plánů. V průběhu projektu budou také vyvinuty ICT řešení (inventáře a mapy) a nástroje (nástroj na podporu rozhodování, tzv. “best practice“ manuál, příručku nadnárodních záchranných postupů) pro řízení rizik a ochranu kulturního dědictví ve střední Evropě. To pomůže regionálním a místním složkám v přípravě opatření a evakuačních plánů pro případy nouze. Pilotní aktivity prováděné v rizikových oblastech a oblastech se zranitelným kulturním dědictvím budou mít za úkol otestovat postupy a nástroje za účelem vylepšení již existujících plánů řízení rizik v případě katastrof a strategií municipalit. Jako hlavní přínos projektu bude zajištěn právě příspěvek do politiky přizpůsobování (klimatickým změnám) vládních organizací a potažmo zdokonalení strategií a plánů na ochranu kulturního dědictví.
Zajištěním plánovaných cílů lze očekávat, že ProteCHt2save proaktivně zacílí na potřeby a požadavky zúčastněných stran a zákonodárců zodpovědných za snižování rizik a ochranu kulturního dědictví, že zajistí jejich užší spolupráci, a že bude podporovat aktivní zapojení občanů a místních komunit do procesu rozhodování. Výsledkem bude udržitelnější a efektivnější ochrana a řízení středoevropského kulturního dědictví.

28. 5. 2020