AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Kompozity v sendvičových konstrukcích - pozvánka na seminář ČSM

Dovolujeme si vás pozvat na seminář „Kompozity v sendvičových konstrukcích„ pořádaný Českou společností pro mechaniku - Odbornou skupinou Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí, s podporou firmy Latecoere Czech Republic s.r.o. a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v. v. i. Seminář se bude konat dne 23.11.2021 od 10:00 v prostorách ÚTAM AV ČR na Proseku. Bližší podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce. Registrace nutná.

Pozvánka.

Program semináře
Dopolední blok 10:00 – 12:25
 
Sendvičové konstrukce 
(Ing. Bohuslav Cabrnoch, Ph.D., VZLÚ Praha)
Definice a princip funkce sendvičových konstrukcí. Způsoby výroby sendvičových konstrukcí. Aplikace sendvičových konstrukcí v kolejových vozidlech, letectví a kosmonautice.

Výpočtová analýza sendvičových konstrukcí
(Ing. Ctirad Novotný, Ph.D., ČVUT FS v Praze)
Definice sendvičových prvků a veličin. Analytické výpočty (laminátová, sendvičová teorie). Numerické výpočty pomocí MKP, způsoby modelování, použití skořepinových a objemových prvků. Porovnání výpočtů s experimentem na případu 3-bodového ohybu.

Přestávka s občerstvením 12:25 – 13:30
 
Odpolední blok 13:30 – 15:30

Přehled světových norem pro experimentální analýzu sendvičových konstrukcí
(Ing. Karel Doubrava, Ph.D., ČVUT FS v Praze)
Mechanické zkoušky sendvičů dle ASTM a ISO. Testy namáhání tahem, tlakem a ohybem pro zjištění vlastností jádra a jeho spojení s potahy.
 
Zkoušky sendvičových dílů s voštinovým jádrem a inserty
(doc. Ing. Robert Zemčík, Ph.D., ZČU v Plzni)  
Přehled insertů (vložek pro zavedení osamělé síly) používaných v sendvičových konstrukcích, odhad únosnosti insertů, přehled způsobů zkoušení insertů v kosmické technice a ukázky provedených experimentů.
 
Typy potahů a jader pro sendvičové konstrukce a příklad jejich použití
(Ing. Josef Křena, Ing. Anna Křelinová, Latecoere Czech Republic, Praha)
Typy pěnových a voštinových jader pro sendvičové konstrukce. Přehled a porovnání jejich vlastností. Příklad jejich praktické aplikace na vzduchovodu pro tryskový letoun.
 
Vstup na seminář je zdarma. V průběhu semináře je zajištěno občerstvení.
Protože kapacita sálu je omezena, pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet účastníků. Prosíme Vás proto o včasnou registraci zájmu na adrese: jaroslavpadovec@seznam.cz
Možná účast bude bezprostředně potvrzena.

6. 10. 2021