AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Mondis

Diecéze římsko-katolické církve St.Pölten a Brno disponují velkým množstvím staveb, jako jsou kostely, fary a kláštery. Tyto objekty se zdaleka všechny nedaří využívat, což v důsledku vede k negativnímu urbanistickému vývoji . Nevyužíváním dochází k jejich rozpadu. Stávající problémy jsou na obou stranách hranice sousedících regionů podobného charakteru, dané zejména demografickým vývojem a uplynulým politickým vývojem v průběhu 20.století.
 

 

Situace nabízí společné řešení, které v důsledku povede k neustálé výměně znalostí a zkušeností, revitalizaci a zachování církevních staveb zároveň tak významnou měrou přispěje k obnově bývalých kontaktů, ke společnému řešení podobných problémů a k nespornému významu pro regionální rozvoj.
 
Název projektu: Studie k zachování a revitalizacistávajících církevních staveb v Dolním Rakousku a na Jižní Moravě.
Označení projektu: AEDECC M00273
Akronym projektu: Aedificia ecclesiae
Zahájení projektu: 01.02.2014
Ukončení projektu: 31.12.2014
Projektoví partneři: Diecéze St.Pölten, Biskupství Brno, Donau Universität Krems, Vysoké učení technické Brno, Centrum Excelence Telč
Projekt vychází z programu Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013 Společně dosáhneme více.
Výstup projektu: Příprava konceptů, příručky a opatření pro realizaci zachování, konzervaci a využití předmětných staveb s významným vlivem na regionální rozvoj.
Na základě prováděných analýz, získaných nápadů a vypracovaných realizačních konceptů a strategií bude vydán ucelený tištěný průvodce, který bude následně v distribuci zainteresovaným stranám, příslušným kompetentním orgánům, představitelům místní a regionální politiky a sdružením a správcům staveb.
Úkol projektového partnera CET: zpracování části publikace, týkající se technické revitalizace, konkrétní rukověti k revitalizaci církevních staveb.
 
Přílohou publikace bude prezentace zjištění a výsledků analýz stavu konkrétních staveb, vytypovaných v diecézích St.Pölten a Brno. Jedná se o církevní stavby malého až mohutného rozsahu. Konkrétními vzorovými objekty v projektu jsou církevní stavby v Rakousku Haugschlag, Harth, Altpölla a Eisgarn, v České republice Louka Znojmo, Havraníky, Brno Husovice a Mikulov.

 

2. 6. 2016