AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Patrimonia

Patrimonia je výzkumný program určený pro mládež, díky kterému se studenti zejména středních škol mohou sami podílet na ochraně kulturního dědictví, vyzkoušet si vědeckou práci pod dohledem odborníků a nacházet zajímavá fakta a souvislosti z jejich okolí. Projekt si zároveň klade za cíl zdokumentovat a uchovat naše drobné kulturní dědictví - např. mizející rodinné památky (dopisy, deníky), ústní svědectví, staré cesty a další. Patrimonia využívá potenciál školních i jiných skupin mládeže, kteří svým sběrem dat s pomocí moderních informačních technologií mohou poskytnout detailní podklady pro vytvoření digitálního atlasu kulturního dědictví.

Projekt Patrimonia původně probíhal jako studentský vědecký program v rámci projektu "Popularizace výzkumu a vývoje v oblasti péče o kulturní dědictví" realizovaného ÚTAM a financovaného z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jeho cílem bylo přiblížit laikům i odborníkům rozvíjející se obor Památkové vědy pomocí interaktivní popularizace, tedy zapojením veřejnosti přímo do vědecké činnosti, nabízením stáží, pořádáním přednášek a seminářů či výrobou populárně naučných materiálů.

 

Nyní se pracuje na dalším rozvoji projektu.

 

13. 1. 2017