AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Aktuality

Seminář Presbítero

29.3.2019

V pondělí 15. dubna 2019 od 10:00 přednese dr. Gerardo Presbítero Espinosa přednášku o jeho práci během projektu Zvyšování konkurenceschopnosti centra excelentního výzkumu v kraji Vysočina (OP VVV - Mobility, MŠMT) na téma Analysis of bone microdamage with X-ray microtomography towards fatigue fracture prevention. Přednáška proběhne v zasedací místnosti Centra Telč, adresa: Batelovská 486, Telč 588 56.

více zde

seminář Hasníková a Šleichrt - Mobility

13.3.2019

Ve středu 20. 3. 2019 v 10:00 se v malé zasedací místnosti ÚTAM Praha uskuteční přednášky Ing. Hany Hasníkové, Ph.D. a Ing. Jana Šleichrta o jejich práci během projektu Zvyšování konkurenceschopnosti centra excelentního výzkumu v kraji Vysočina (OP VVV - Mobility, MŠMT). Hana Hasníková přednese přednášku Digitisation of cultural heritage a Jan Šleichrt promluví na téma Characterization of CFRP samples produced by resin infusion using the phase contrast and dark-field imaging - Design of the low-cost 3D laboratory platform rocker.

více zde

Zimní škola Telč 2019

21.2.2019

V pátek 22. února 2019 začne další ročník zimního workshopu Scola Telcz. Tentokrát bude zaměřen na jezuitskou zahradu (bývalé jezuitské koleje) v Telči. Program, který je naplánován až do středy 27. února, se sestává z přednášek odborníků, ukázek terénní práce, a především ze samostatné práce týmů poskládaných z více než 30 studentů různých oborů zúčastněných univerzit. Jako vždy zimní workshop vyvrcholí prezentacemi prací studentů, které proběhnou na jezuitské zahradě.

více zde

Volné pracovní místo

18.2.2019

Výzkumný pracovník Úseku teoretické a aplikované mechaniky
Na plný pracovní úvazek přijmeme výzkumného pracovníka pro Úsek teoretické a aplikované mechaniky.

 

více zde

Článek K. Sotiriadise

8.2.2019

Odborný článek Simulation of Thaumasite Sulfate Attack on Portland Cement Mixtures Using Synthesized Cement Phases od dvojice autorů Ing. Konstantinose Sotiriadise, Ph.D. z Oddělení materiálového výzkumu Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR a Ing. Radosław Mróz, Ph.D. z Fakulty materiálových věd a keramiky z AGH Univerzity věd a technologií v Krakově byl hlavním editorem časopisu Journal of Materials in Civil Engineering vydávaného American Society of Civil Engineers (ASCE) vybrán jako tzv. Editor's Choice únorového čísla. Článek je možné si po registraci přečíst zdarma do konce měsíce.

více zde

Publikační zvyklosti

29.1.2019

Na základě mezinárodně platné dobré praxe doporučuje p. ředitel ÚTAM AV ČR, doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D., dodržovat následující kritéria při posuzování autorství publikací.

 

více zde

OD Kotva publikace

24.1.2019

V rámci NAKI projektu byla publikována odborná kniha „Obchodní dům Prior / Kotva, Historie | urbanismus | architektura“, na níž se podíleli i Hana Hasníková a Jiří Kunecký z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Oba se podílejí na řešení NAKI projektu "Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součást národní a kulturní identity ČR", jehož je ÚTAM součástí. Slanostní křest knihy proběhl ve středu 9. ledna 2019 v prostorách mázhausu v sídle NPÚ v Praze. Při křtu promluvila i generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková. Samotná publikace pak byla představena prof. Petrem Urlichech, který zároveň knihu editoval.

více zde

Zemřel prof. Frýba

17.1.2019

Ve věku nedožitých 90 let zemřel náhle 8. ledna 2019 prof. Ing. Ladislav Frýba, DrSc., dr. h. c., dlouholetý předseda České společnosti pro mechaniku a zaměstnanec Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, mimořádný vědec, ale především člověk horoucího srdce. Jeho odchodem utrpěla česká věda a celá společnost nenahraditelnou ztrátu. Patřil mezi přední odborníky v oboru dynamiky železničních dopravních staveb a jejich životnosti. Vybudoval teorii kmitání mostů při stochastickém chápání jejich zatížení, studoval stacionární i nestacionární kmitání mostů při náhodném pohyblivém zatížení a zjišťoval spektrum zatížení i spektra napětí v mostech a sestavil i stochastický model železničního svršku.

Poslední rozloučení proběhne 15. ledna 2019 v 13:40 v nové obřadní síni v Praze na Olšanech.

více zde

Newsletter ProteCHt2save 2

21.12.2018

Vyšel nový Newsletter projektu ProteCHt2save. Jedná se v pořadí o druhý newsletter tohoto projektu Interreg Central Europe.

Odkazy:

CZ verze

EN verze

O projektu Interreg CE ProteCHt2save

Webové stránky projektu

více zde

Pamětní medaile - FS ČVUT

21.12.2018

Ředitel ÚTAM AV ČR, doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. obdržel pamětní diplom a medaili za "významnou podporu Fakulty stavební ČVUT v Praze". Medaile mu byla udělena při příležitosti "tři sta let od zahájení výuky stavitelství v Praze" děkanem FS ČVUT, prof. Ing. Jiřím Mácou, CSc.

více zde