AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Aktuality

seminář: L.R.Huerta a M. Ban

14.9.2018

Ve středu 26. září od 10:00, proběhne ve velké zasedací místnosti v Praze další ze seminářů ÚTAM.

10.00:  dr. Leopoldo Ruíz-Huerta  (vedoucí Národní laboratoře aditivní a digitální výroby v Mexiku), přednáška s názvem Design for Additive Manufacturing.

10.50:  Matea Ban (Technická univerzita Vídeň), příspěvek s názvem Preservation of Architecture: Results from the European Nano-Cathedral Project.

více zde

Chem. olymp.

12.9.2018

19. až 29. července 2018 probíhal v Praze a Bratislavě jubilejní padesátý ročník Mezinárodní chemické olympiády IChO 2018. Účastnilo se jí přes 300 nadaných studentů ze 76 zemí světa. Ti v rámci celodenní exkurze navštívili skanzen v Solvayových lomech, kde pro ně skupina kolem Dr. Válka připravila postery o historii, vývoji i současnosti vápenictví. Mladí chemici se dozvěděli informace o vápencích jakožto o základních surovinách používaných k výrobě vápna, o jejich těžbě a zpracování, stejně tak i historii vápenictví a vývoji jednotlivých typů anorganických pojiv. Nechybělo ani představení moderního výzkumu a projektů, kterými se naše skupina z ÚTAM zabývá. Součástí přednášky byly i praktické ukázky hašení vápna, jeho rozmíchávání a jednoduché aplikace. Tyto pokusy mladé olympioniky velice zaujaly. Často k nim měli řadu zvídavých otázek. Prezentace pro každou skupinu studentů tak obvykle končila živou diskusí. Mladí chemici se zde totiž mnohdy poprvé setkali s praktickými ukázkami z oblasti vápenictví a zpracování vápenců. Přednášky i celý program jim tak přinesl vhled do řemesla, ve kterém jsou využívány chemické procesy, které obvykle studují jen v teoretické rovině.

Petr Kozlovcev

více zde

Pirner 90

11.9.2018

Bývalý ředitel ÚTAM AV ČR, prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc., dr.h.c., dnes slaví úctyhodné 90. narozeniny. Ředitelem ÚTAM byl v letech 1990-1998. Provedl ústav složitým obdobím po roce 1989, kdy ÚTAM vrátil řádu sv. Benedikta klášter Emauzy (ve kterém do té doby sídlil) a musel se přestěhovat do nových prostor. V současné době působí prof. Pirner jako vedoucí vědecký pracovník v Oddělení dynamiky a stochastické mechaniky.

více zde

Cena Akademie věd

6.9.2018

Ing. Jiří Náprstek, DrSc. a Ing. Radomil Král, Ph.D. obdrží dne 16. října 2018 Cenu Akademie věd České republiky za mimořádný výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací s názvem Theoretical backgound and implementation of finite element method for multi-dimensional Fokker-Planckequation analysis. Slavnostní předání cen se uskuteční ve vile Lanna za přítomnosti zástupců Akademické a Vědecké rady AV ČR, tisku a dalších hostů.

více zde

A-fest 2018

19.6.2018

Musici Mechanici z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky se již podruhé zúčastnili Akademického multižánrového festivalu A-fest, který proběhl v sobotu 23. června 2018. Tentokrát se odehrával v areálu MÚ Brno - Řečkovice a i přes nepřízeň počasí a komornější pojetí, než jsme mohli vidět v minulých letech, se ho zúčastnilo mnoho kapel a hudebních uskupení z předešlých ročníků.

více zde

IVY Interreg

19.6.2018

ÚTAM se prostřednictvím projektu Interreg AT-CZ 133 s hlavním řešitelem Danem Kytýřem rozhodl zapojit do evropské iniciativy Interreg Volunteer Youth (IVY). Tato iniciativa si klade za cíl nabídnout mladým občanům (18-30) Evropské unie možnost působit jako dobrovolník v přeshraničních, nadnárodních a mezinárodních programech a souvisejících projektech. Iniciativa je součástí European Solidarity Corps (Evropský sbor solidarity).

více zde

Do práce na kole 2018

19.6.2018

Sportovci a sportovkyně z řad zaměstnanců ÚTAM a CET se v průběhu letošního května opět rozjeli "Do práce na kole". ÚTAM týmy byly tentokrát dokonce tři! Dva v Praze a jeden v Telči.

více zde

Vopné pracovní místo

15.6.2018

Účetní

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č.283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení k obsazení pracovního místa: Účetní

více zde

Seminář: Ing. Petr Kozlovcev, PhD.

11.6.2018

Seminář Vliv mineralogického složení suroviny na vznik fází při výpalu hydraulického vápna a přírodního cementu se uskuteční ve čtvrtek 28.6.2018 v 10 hodin na Proseku.

 

více zde

Konference Engineering Mechanics 2018

24.5.2018

Proběhl 24. ročník mezinárodní konference Engineering Mechanics 2018 ve Svratce, hlavní události ve svém oboru v Česku, kterou letos organizoval ÚTAM. Konference se zúčastnilo přes 250 odborníku z akademické sféry i z praxe. Konference se konala od 14. do 17. května 2018.

více zde