AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Aktuality

Přednáška Dr. P. Michálka

31.3.2020

Na neurčito se odkládá seminář, kde Ing. Petr Michálek, PhD. přednese příspěvek pod názvem Silová měření modelu sloupu Nejsvětější Trojice ve větrném tunelu.

více zde

Přednáška Dr. P. Michálka

31.3.2020

Na neurčito se odkládá seminář, kde Ing. Petr Michálek, PhD. přednese příspěvek pod názvem Silová měření modelu sloupu Nejsvětější Trojice ve větrném tunelu.

více zde

Diplom od Makedonské asociace geotechniků

6.3.2020

ÚTAM AV ČR obdržel medaili a diplom od Makedonské asociace geotechniků (Macedonian Association for Geotechnics - MAG) za podporu a rozvoj vědy, vzdělávání a praxe na poli geotechniky a za spolupráci s geotechniky Republiky Severní Makedonie. O udělení tohoto ocenění bylo jednohlasně rozhodnuto na Výročním zasedání MAG 2019.

více zde

Návštěva v Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt

5.3.2020

Dne 21.2.2020 navštívili na reciproční pozvání prof. H. Dittuse, člena předsednictva Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt (DLR, Německé centrum pro letectví a vesmír), ředitel ÚTAM doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. a vedoucí oddělení biomechaniky doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D. jedno z center této německé výzkumné organizace sídlící ve městě Oberpfaffenohofen v blízkosti Mnichova.

Oba zástupci ÚTAM si prohlédli prostory a laboratoře, seznámili se s hlavními okruhy vědecké činnosti a představili krátce jak Akademii věd ČR (předali hostitelům brožuru aplikačních laboratoří) tak i náš ústav a činnosti v oblastech možných společných zájmů. Při jednání a diskuzi projevili němečtí partneři zájem především o spolupráci v oblasti měření vibrací a analýz kompozitních tlakových nádob pro aeronautická použití, o mikrotomografiii a mechanické zkoušení exponovaných kostních tkání a o další nedestruktivní metody diagnostiky. Návštěva proběhla k oboustranné spokojenosti. 

více zde

Publikace Hotel InterContinental Praha

23.1.2020

Na konci roku 2019 vyšla nová publikace, na které se podíleli také kolegové z ÚTAM AV ČR - Hana Hasníková, Kateřina Kulawiecová a Jiří Kunecký. Monografie Hotel Intercontinental v Praze: historie - urbanismus - architektura byla zpracována kolektivem autorů jako již třetí publikace v rámci projektu NAKI II Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR. Publikace je nyní k dispozici také v on-line verzi ke stažení.

více zde

Scola Telcz 2020

23.1.2020

Aktivity multidisciplinární školy s názvem Scola Telcz pokračují také v roce 2020. Zimní workshop, který bude probíhat 9. až 15. února, se v letošním ročníku zaměří na problematiku revitalizace budovy bývalého sociálního bydlení v telčské ulici 9. května. Obdobně jako v předchozích třech ročnících se program zimní školy bude opět skládat z přednášek odborníků, ukázek terénní práce a především ze samostatné práce týmů poskládaných ze studentů různých oborů zúčastněných univerzit. Více informací a registrace na www.scolatelcz.net.

více zde

Ceny Stanislava Hanzla

20.12.2019

Doktorand z oddělení Biomechniky ÚTAM AV ČR a Ústavu mechaniky a materiálů Fakulty dopravní ČVUT, Ing. Tomáš Fíla získal Cenu Stanislava Hanzla 2019 pro nejlepší studenty Českého vysokého učení technického. Slavnostní akt předání cen rektorem ČVUT doc. Vojtěchem Petráčkem a doc. Antonínem Pokorným, předsedou správní rady Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla, proběhl 27. listopadu 2019 v Betlémské kapli během slavnostního koncertu Inženýrské akademie ČR.

více zde

Workshop: modelování a hodnocení historických stavebních konstrukcí

19.12.2019

Workshop zaměřený na nástroje pro modelování a hodnocení historických stavebních konstrukcí proběhne ve čtvrtek 9. ledna 2020 od 9:30 h v budově Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, Prosecká 76, 190 00, Praha 9
 

více zde

2. setkání místní pracovní skupiny ProteCHt2save

17.12.2019

2. setkání místní pracovní skupiny projektu ProteCHt2save programu Interreg Central Europe, organizované ÚTAM AV ČR a Městskou částí Praha-Troja, se uskutečnilo 11. prosince 2019 na úřadu městské části Praha-Troja. Kromě informování přítomných o aktuálních pracech na projektu byly na programu dva důležité body: organizace pilotního cvičení TROJSKÝ KŮŇ 2019 (naplánovaného v Troji na 16. prosince 2019) a prezentace Manuálu pro vlastníky [a správce kulturního dědictví].

více zde

Newsletter ÚTAM 2/2019

16.12.2019

Podzimní číslo Newsletteru Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR právě vyšlo. Na co se v něm můžete těšit? Například na článek o vývoji přístrojů pro kódované fotometrické stereo - optickou metodu, pomocí které lze vytvářet 3D digitalizace objektů a artefaktů, což nalézá široké využití (nejen) v památkové vědě. Dále zde najdete rozhovor s kolegou Radkem Ševčíkem, který letos (opět) vedl stáže Otevřené vědy. Taktéž nechybí krátký rozhovor s jeho stážisty. Tohle a mnoho dalšího na vás čeká v Newsletteru 2/2019 k nahlédnutí a stažení zde.

Anglická verze ke stažení zde.

více zde