AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Aktuality

Výstava Archeologie knižní vazby

2.12.2019

Co skrývá knižní vazba pod zdobeným potahem? Jak drží listy pohromadě? Jak se dají připevnit knižní desky k bloku? Co lze objevit při restaurování?
V Domě Gustava Mahlera bude 10. 12. 2019 v 17 hodin zahájena vernisáží výstava zaměřená na vývoj prvků historické knižní vazby a prezentaci skrytých objevů z restaurovaných vazeb.
Výstavu připravila restaurátorka Moravského zemského archivu v Brně - Státního okresního archivu Jihlava Ing. Marie Benešová ve spolupráci s kolegy. Na výstavě budou prezentovány rovněž výsledky ze spolupráce s Centrem Telč - Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky nebo Národní knihovnou v Praze.
 

více zde

Memorandum o založení Školy rekonstruování

29.11.2019

Během slavnostního otevření nové Školy rekonstrukce (Scuola do Riconstruzione) v Accumoli dne 12. listopadu 2019 bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi partnery z Itálie, Rekouska, České republiky, Slovenska a Maďarska. Mezi signatáři je i Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, který na slavnostním aktu reprezentoval jeho ředitel doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.

více zde

Návštěva z INSA Lyon

29.11.2019

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 náš ústav navštívili zástupci francouzského Národního ústavu aplikovaných věd v Lyonu (Institut National des Sciences Appliquées Lyon) v rámci svého několikadenního pobytu v České republice, jehož důvodem bylo podepsání memoranda o spolupráci mezi INSA Lyon a Akdemií věd ČR.

více zde

Mezinárodní ocenění J. Náprstka

28.11.2019

Dlouholetému zaměstnanci ÚTAM AV ČR, Ing. Jiřímu Náprstkovi, DrSc. se v roce 2019 dostalo hned několika prestižních mezinárodních oceněnín jeho práce - v březnu byl jmenován členem Advisory Committee mezinárodního sdružení EUROMECH, v září byl zvolen do čela Steering Committee mezinárodního sdružení pro pořádání kongresů ICOVP a konečně také v září se stal čestným členem Mezinárodního institutu akustiky a vibrací. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů na těchto čestných postech!

více zde

Stážisté z CET získali 1. místo

26.11.2019

Stážisté, kteří letos v Centru Telč (CET) absolvovali pod vedením lektora Mgr. Radka Ševčíka, Ph.D. z Oddělení materiálového výzkumu stáž s názvem Syntéza CaCO3 v přítomnosti anorganických aditiv, získali na závěrečné Studentské konferenci Otevřené vědy 2019 1. místo. Stáž probíhala v rámci projektu AV ČR Otevřená věda a naši středoškolští studenti, Tadeáš Fejfar, Lukáš Dvořák, Justýna Melánie Přechová, byli oceněni v rámci II. vědní oblasti - Oblast věd o živé přírodě a chemických věd.

více zde

Tomograf v CET přečetl proklínací tabulku

25.11.2019

Latinsky psanou proklínací tabulku z antické Savarie pomohl přečíst tomograf TORATOM z Centra Telč ÚTAM AV ČR. Tabulka je vyrobená z olověného plechu a následná analýza rekonstruovaného trojrozměrného modelu, získaného z měření, pomůže s přečtením proklínacího textu, který se nalézá pod vrstvou koroze. Měření proběhlo 7. 11. 2019 a podíleli se na něm doc. Ing. Michal Vopálenský, Ph.D., Ing. Dan Vavřík, Ph.D a Ing. Ivana Kumpová z CET, ve spolupráci s A. Bartaovou, Ph.D. z Budapěšti a Dr. O. Sosztaritsem z Muzea v Savarii a doc. Urbanovou z Ústavu klasických studií MUNI.

více zde

Přednáška Ing. O. Skružné

16.11.2019

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 v 10:00 proběhne seminář, kterém přednese Ing. Olga Skružná příspěvek pod názvem "Návrh materiálové a technologické kopie raně barokní štukové výzdoby. Přednáška se koná na pracovišti ÚTAM Praha (Prosecká 809/76, Prague 9-Prosek) v malé zasedací místnosti.

více zde

Seminář Anton S. Mazur

13.11.2019

Ve pátek 15 listopadu 2019 v 10:00 proběhne přednáška, kterou přednese Dr. Anton S. Mazur pod názvem "Solid-State NMR" division of the Saint-Petersburg State University Scientific Park. Přednáška se koná na pracovišti ÚTAM Praha (Prosecká 809/76, Prague 9-Prosek) v malé zasedací místnosti.

více zde

Newsletter ProteCHt2save č. 4

5.11.2019

Vyšel Newsletter č. 4 projektu ProteCHt2save programu Interreg Central Europe.

Odkazy:

CZ verze

EN verze

O projektu Interreg CE ProteCHt2save

Webové stránky projektu

více zde

Týden vědy a techniky 2019 - program

25.10.2019

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR se i v letošním roce zapojí do Týdne vědy a techniky a to v pondělí 11. listopadu a ve středu 13. listopadu. A jaký jsme pro vás letos připravili program? Čtěte dále!

více zde