AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Aktuality

ÚTAM v chorvatských novinách

15.10.2019

V chorvatských novinách Universtitat vyšel článek Účinky větru a moře na mosty a větrné turbíny, pojednávající o výsledích práce dlouholetého zahraničního partnera ÚTAM prof. Hrvoje Kozmara, prof. Ahsana Kareema z University v Notre Dame a doktoranda Andrije Buljaca, který studuje pod vedením prof. Kozmara na Fakultě strojírenství a loďařství Univerzity v Záhřebu a doc. Stanislava Pospíšila na ÚTAM AV ČR. V rámci této spolupráce své výsledky Andrij Buljac měřil i ve větrném a klimatickém tunelu Vincenc Strouhal na našem pracovišti v Telči.

více zde

Seminář Ľubomír Gajdoš

8.10.2019

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 v 10:00 proběhne přednáška Ing. Ľ. Gajdoše, CSc.  pojednávající o problematice testování zakřivených vzorků. Přednáška proběhne na pracovišti ÚTAM Praha (Prosecká 809/76, Prague 9-Prosek) v malé zasedací místnosti.

více zde

Setkání Mezinárodního poradního sboru ÚTAM

1.10.2019

V pondělí 16. září se na pražském pracovišti ÚTAM AV ČR sešli členové nově ustaveného Mezinárodního poradního sboru ÚTAM AV ČR. Mezinárodní poradní sbor je poradní orgán ředitele ÚTAM AV ČR zřízený dle čl. 10 odst. 2 Přílohy ke Stanovám Akademie věd.

více zde

Česko-Taiwanský Workshop

23.9.2019

20.-21. září 2019 na pražském pracovišti ÚTAM proběhl česko-taiwanský workshop Moving Load Problems and Applications.Cílem workshopu bylo setkání odborníků na problematiku dynamického zatěžování konstrukcí z ÚTAM s kolegy z NTU (Taiwanská národní univerzita) a vzájemná prezenatce nových poznatků v rámci výzkumu prováděného pod hlavičkou 3letého česko-taiwanského projektu.

více zde

Vědkyně z ÚTAM přednášela v Iráku

23.9.2019

Doc. Zuzana Slížková, vedoucí Oddělení materiálové vědy, se jako školitelka zúčastnila vzdělávacího programu určeného pro irácké památkáře v Iráckém institutu pro restaurování památkového dědictví (IICAH) v Erbílu. Vzdělávací program organizuje Národní památkový ústav v rámci vládního programu podpory české účasti při stabilizaci a rekonstrukci Iráku.

více zde

Návštěva prof. Obary v CET

23.9.2019

Ve středu 18. září 2019 navštívil Centrum Telč ÚTAM AV ČR profesor Yuzo Obara z japonské Kumamoto University. Prof. Obara se zabývá lomovou mechanikou a počítačovou tomografií. Zúčastnil se experimentálního měření v laboratoři počítačové tomografie CET, které probíhalo ve spolupráci s oddělením biomechaniky ÚTAM AV ČR a bylo také za přítomnosti vědců z Ústavu geoniky AV ČR. Dále přednesl přednášku „Crack Front Geometry and Stress Intensity Factor of Semi‑circular Bend Specimens with Straight Through and Cracked Chevron Notches“. Součástí jeho pracovního programu v Telči byla také prohlídka ostatních laboratoří CET a měl příležitost navštívit historické centrum města.

více zde

Delegace ÚTAM na návštěvě univerzity v Yangzhou

18.9.2019

7.-13. září 2019 měla desetičlenná delegace z ÚTAM AV ČR možnost navštívit Yangzhou University (YZU), v čínské provincii Jiangsu. V rámci návštěvy univerzity se zástupci ÚTAM setkali s akademickými pracovníky Fakulty stavební a přednášeli na konferenci International Conference on Advanced Technology in Civil Engineering. Při příležitosti zahájení této dvoudenní konference bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi YZU a ÚTAM AV ČR. V rámci spolupráce by mělo docházet k výměně studentů a přednášejících a ke společné práci na projektech.

více zde

Výbuchové a střelecké testy kritické infrastruktury

16.9.2019

Ve čtvrtek 12. září 2019 se v areálu Poličských strojíren konala prezentace a ukázka Výbuchové a střelecké testy prvků kritické infrastruktury, na které byly prezentovány také výsledky projektu Centrum pokročilých materiálů a technologií pro ochranu a zvýšení bezpečnosti, jehož řešení se účastní i vědci z ÚTAM AV ČR.
Cílem akce bylo představit účastníkům aktuální výsledky řešení projektů Výzkumu a vývoje Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a Technologické agentury České republiky v oblasti ochrany kritické infrastruktury (KI) týmem pořádajících organizací. Workshop byl určen pro pracovníky institucí veřejné správy a organizací odpovědných za plnění úkolů v oblasti bezpečnosti, ochrany obyvatelstva a kritické infrastruktury.

více zde

Seminář Jan Bryscejn

4.9.2019

Ve středu 25. září 2019 v 13:30 proběhne přednáška Ing. Jana Bryscejna pojednávající o problematice vědeckotechnických výpočtů ve webovém prostředí. Přednáška proběhne na pracovišti ÚTAM Praha (Prosecká 809/76, Prague 9-Prosek) v malé zasedací místnosti.

více zde

Workshop on Vehicle-Induced Vibration on Bridges

4.9.2019

The Workshop on Vehicle-Induced Vibration on Bridges is going to be held on Friday, September 20, 2019, at 9:30AM in the building of the Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Prosecká 76, 190 00, Prague 9.

více zde