AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Události ÚTAM

Týden vědy a techniky v ÚTAM a CET

26.10.2018

Dne 5. a 6. 11. 2018 se znovu otevřou dveře Ústavu teoretické a aplikované mechaniky a Centra excelence Telč široké veřejnosti. Návštěvníci budou mít opět možnost poslechnout si zajímavé přednášky a shlédnout neméně zajímavé science show. Program je vhodný pro všechny věkové kategorie.

Program v Praze naleznete zde.

Program v Telči naleznete zde.

Z kapacitních důvodů prosíme návštěvníky o registraci podle pokynů u jednotlivých akcí, které naleznete na stránkách TVT a v programech ke stažení výše.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že všechny akce jsou veřejné. Z jejich průběhu budou pořizovány fotografie a videozáznamy pro reportážní účely a propagaci festivalu Týden vědy a techniky AV ČR na webu a sociálních sítích. Pokud si nepřejete být na těchto záznamech, obraťte se přímo na naše kolegy v místě konání nebo tak učiňte zpětně na kontaktním emailu uvedeném v programu.

více zde

Ozvěny Engineering Mechanics 2018

24.5.2018

Proběhl 24. ročník mezinárodní konference Engineering Mechanics 2018 ve Svratce, hlavní události ve svém oboru v Česku, kterou letos organizoval ÚTAM. Konference se zúčastnilo přes 250 odborníku z akademické sféry i z praxe. Konference se konala od 14. do 17. května 2018.

více zde

Historic ruins - protection, use, management

21.5.2018

Ve dnech 8.-10. října 2018 se v polském Krakově uskuteční mezinárodní konference "Historic ruins - protection, use, management". Konference je spolufinancovaná z programu Interreg Central Europe v rámci projektu CE902 RUINS.

více zde

Engineering Mechanics 2018, Svratka

27.2.2018

Ve dnech 14.-17. května 2018 se uskuteční již 24. ročník mezinárodní konference Engineering Mechanics ve Svratce uprostřed malebných Žďárských vrchů. Pořadatelem letošního ročníku je po 3 letech opět Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. spolu se ŽĎAS, a.s. Spolupořadateli jsou již tradičně Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky (Fakulta strojního inženýrství Technické univerzity Brno), Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., IFTOMM Member Committe of the Czech Republic, Česká společnost pro mechaniku a Asociace inženýrské mechaniky.

více zde

Seminář geotechniky a mechaniky

19.2.2018

Dne 20. března 2018 se v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR uskuteční 3. seminář s názvem Nové poznatky v geotechnice a mechanice. Účast přislíbili prof. Jovan Papic, prof. Jaroslav Kruis, prof. Stevcho Mitovski a další.

více zde

IX. seminář odborné skupiny ČSM

27.11.2017

Celodenní seminář odborné skupiny Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí České společnosti pro mechaniku na téma Vliv prostředí na vlastnosti kompozitních materiálů a konstrukcí proběhl dne 22. listopadu 2017 v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR s podporou firmy Latecoere Czech Republic s.r.o. a uvedeného ústavu AV ČR.

Na programu semináře bylo celkem pět přednášek. Z objektivních důvodů bylo třeba v poslední chvíli jednu z původně ohlášených přednášek nahradit jinou – s tematicky blízkým obsahem o vlivu impaktového zatížení na letecké konstrukce.

Program semináře

více zde

Workshop Historické stavební techonologie

19.10.2017

Historické stavební technologie a jejich uplatnění v současnosti - tak se jmenuje workshop pořádaný v rámci projektu NAKI 12, který se uskuteční v úterý 24. 10. 2017 v Telči v Univerzitním centru Masarykovy univerzity, Náměstí Zachariáše z Hradce 2. Na workshopu promluví odborníci z ÚTAM i restaurátoři, kteří budou mluvit jak o výzkumu v oblasti tradičních stavebních technologií, tak o zkušenostech z restaurátorské praxe.

více zde

Týden vědy a techniky

19.10.2017

Ve dnech 6.-12. listopadu 2017 se  uskuteční již 17. ročník Týdnu vědy a techniky - největšího vědeckého festivalu v ČR. ÚTAM v Praze i CET v Telči se ho zúčastní ve středu 8. listopadu. Pro návštěvníky je připraven bohatý program v podobě různých science show a přednášek určených jak pro studenty středních škol, tak pro širokou veřejnost. Místo je nutné si zamluvit dopředu emailem nebo telefonicky.

více zde

Vápenická sobota

9.10.2017

V sobotu 7. října se v Centru stavitelského dědictví Plasy Národního technického muzea uskutečnila Vpápenická sobota. Zájemci mohli přihlížet např. pokusnému výpalu vápna v tradiční vápenné peci, hašení vápna podle historických postupů, přípravě tzv. "horké malty", malty z vápenné kaše, úpravě vápenných jam a mnoha dalším ukázkám tradičního vápenictví. Mimo to mohli návštěvníci zhlédnout expozici "Calcarius čili vápeník" v muzeu Plasy.

Akce byla pořádána ÚTAM AV ČR ve spolupráci s Národním technickým muzeem CSD Plasy.

více zde

E-RIHS PP Meeting v Praze

18.9.2017

12. - 14. 9. 2017 se v budově pražského Českého institutu pro informatiku, robotiku a kybernetiku uskutečnil 2. meeting k evropskému projektu E-RIHS PP (European Research Infrastructure for Heritage Science Preparatory Phase), podporovaného v rámci programu Horizont 2020, jehož organizátorem byl ÚTAM. Úkolem projektu je připravit k fungování novou sdílenou evropskou výzkumnou infrastrukturu pro památkovou vědu. E-RIHS PP sdružuje 18 zemí a více než 80 výzkumných institucí.

více zde

Akademický festival 2017

9.6.2017

V neděli 25. června 2017 se uskuteční již 3. ročník akademického multižánrového festivalu A-fest v areálu Průhonického parku a zámku. Letos se zúčastní také hudební uskupení z ÚTAM, Musici Mechanici. Klasické duo založené teprve na jaře 2017 se zatím skládá "pouze" ze zpěvačky Barbory Přechové a klavíristy/varhaníka Michala Vopálenského.Na A-festu vystoupí od 12:15 v Rytířském sále.

více zde

Přednáška prof. Olega Gendelmana

22.5.2017

Srdečně vás zveme na přednášku prof. Olega Gendelmana (Faculty of Mechanical Engineering, Technion), nazvané "Energy exchange, localization and transient phenomena in essentially non-linear oscillatory systems", která proběhne na ÚTAM AV ČR, v. v. i. (Prosecká 76) v Praze, dne 21. června 2017 od 14:00.

více zde

Workshop o budoucnosti restaurování a konzervace památek

15.5.2017

V pátek 12. května 2017 se v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR sešli světoví odborníci v oblasti památkové vědy, aby se zúčastnili workshopu "Challenges in Conservation and Restoration of Cultural Heritage". Workshop byl pořádán za spolupráce ČVUT a Fraunhofer Institute for Wood Research WKI. Zároveň byl také příležitostí, jak ocenit celoživotní přínos památkové vědě odcházejícího ředitele ÚTAM AV ČR, v. v. i., profesora Drdáckého.
Mezi účastníky nechyběli uznávaní odborníci z řady evropských zemí, USA, Izraela nebo Číny. Na úvod krátce promluvil nastupující ředitel ÚTAM, doc. Pospíšil, a ředitel Fraunhoferu WKI, profesor Bohumil Kasal. Milý dopis od Ingwala Maxwela přečetla doktorka Slížková, která zároveň za všechny přítomné poblahopřála prof. Drdáckému a popřála mu další úspěchy v jeho profesním i osobním životě.

více zde

Zimní škola Telč 2017

15.2.2017

13. - 18. února proběhne mezinárodní Zimní škola Telč 2017, zaměřená na památkovou péči, na jejíž realizaci se bude podílet i CET, ÚTAM AV ČR a Národní památkový ústav. Interdisciplinární týmy studentů z ČVUT, MU a DUK budou řešit případové studie z reálného prostředí historického centra Telč, týkající se rekonstrukce a rozšíření domu č. 70 a panské sýpky v domě č. 71 na náměstí, které v současné domě využívá místní ZŠ.

více zde