AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Události ÚTAM

Workshop Vápno a písek

16.7.2019

Ve dnech 10. a 11. října 2019 proběhne projetový workshop s názvem Vápno a písek - univerzální materiál historických staveb a jejich dekorací. Workshop organizují Ústav teroretické a aplikované mechaniky AV ČR spolu s Archeologickým ústavem AV ČR.

více zde

Mezinárodní konference ProteCHt2save

4.7.2019

Ve čtvrtek 27. června 2019 se v Obecním domě uskutečnila mezinárodní konference s názvem Řízení ochrany kulturního dědictví v měnícím se prostředí. Konferenci uspořádal Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR spolu s Městskou částí Praha -Troja v rámci projektu ProteCHt2save.

více zde

ÚTAM na Veletrhu vědy 2019

12.6.2019

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR se po 3 letech vrátil na Veletrh vědy pořádaný Akademií věd České republiky. Veletrh vědy se konal na PVA EXPO v Letňanech od 6. do 8. června 2019 a byl to již 5. ročník této popularizační akce. Kromě parcovišť Akademie věd na veletrhu vystavovaly také soukromé firmy, Vysoké školy nebo veřejný sektor. Kromě samotných stánků na návštěvníky čekala také řada panelových diskuzí moderovaných Václavem Moravcem, přednášek a science show. Návštěvníků všechny 3 dny dorazilo požehnaně, ale výstavní prostory i vystavovatelé nápor unesly a vše bylo skvěle zorganizované ze strany Střediska společných činností AV ČR.

Odkaz na galerii fotek z ÚTAM stánku na Veletrhu vědy 2019.

Odkaz na galerii fotek z Veletrhu vědy 2019.

více zde

Telčské instituce na MUNl100

12.6.2019

V červnu 2019 vyvrcholí v areálu brněnského výstaviště oslavy stého výročí založení Masarykovy univerzity, a to festivalem plným hudby, zábavy a gastronomie s názvem MUNI100. Svou prezentaci na festivalu bude mít rovněž telčské Univerzitní centrum Masarykovy univerzity, a spolu s ním i Centrum Telč, které je součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči. Tyto instituce v Brně společně představí své vzdělávací a vědeckovýzkumné aktivity. Všechny jmenované subjekty intenzivně spolupracují již několik let a jsou sdružené v projektu Středoevropské centrum pro kulturní dědictví.

více zde

Mezinárodní konference ProteCHt2save

17.5.2019

Na konci června bude ÚTAM AV ČR a Městská část Praha - Troja pořádat mezinárodní konferenci na téma "Řízení ochrany kulturního dědictví v proměnňujícím se prostředí". Konference proběhne 27. června 2019 v Obecním domě. Součástí konference bude i tematická exkurze.

V případě zájmu o účast pište na prechova@itam.cas.cz.

více zde

High-Resolution 3D X-ray Imaging Workshop

14.5.2019

Ve dnech 5-6. června 2019 proběhne v Univerzitním Centru Telč High-Resolution 3D X-ray Imaging Workshop shrnující výsledky projektu Interreg ATCZ38 Com3d-XCT. Na workshopu vystoupí mimo účastníků projektu i zahraniční odborníci věnující se pokročilým zobrazovacím metodám s využitím rentgenového záření. Podrobnosti o akci naleznete na http://xctw.itam.cas.cz/.

více zde

YSESM 2019 v Telči

14.5.2019

Po šesti letech v České republice proběhne konference pro studenty a mladé vědecké pracovníky zabývajících se především experimentální mechanikou. 17th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics proběhne v Univerzitním Centru Telč ve dnech 6-8. června 2019 pod patronací IMEKO a za finanční podpory AV ČR. Podrobnosti o akci naleznete na http://ysesm2019.itam.cas.cz/.

více zde

Pozvánka na setkání LFG projektu ProteCHt2save

2.5.2019

ÚTAM AV ČR a Městská část Praha - Troja si vás dovolují pozvat na veřejnou prezentaci výsledků projektu ProteCHt2save programu Interreg Central Europe dne 7. května 2019 od 16:00 hod. v Domě spokojeného stáří (Stará škola) na adrese Povltavská 21, Praha 8 - Troja, 180 00.

více zde

Zimní Scola Telcz 2019

21.2.2019

V pátek 22. února 2019 začne další ročník zimního workshopu Scola Telcz. Tentokrát bude zaměřen na jezuitskou zahradu (bývalé jezuitské koleje) v Telči. Program, který je naplánován až do středy 27. února, se sestává z přednášek odborníků, ukázek terénní práce, a především ze samostatné práce týmů poskládaných z více než 30 studentů různých oborů zúčastněných univerzit. Jako vždy zimní workshop vyvrcholí prezentacemi prací studentů, které proběhnou na jezuitské zahradě.

více zde

Reportáž z TVT na ÚTAM a CET

20.11.2018

Na začátku listopadu proběhl Týden vědy a techniky 2018 a Ústav teoretické a aplikované mechaniky (ÚTAM) AV ČR spolu s Centrem excelence Telč (CET) se jej opět zúčastnily. Program na obou pracovištích byl naplánován na úterý 6. listopadu 2018, resp. v případě ÚTAM část přednášek proběhla již v pondělí 5. listopadu 2018. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si a v některých případech též vidět v chodu špičkové přístroje - zejména pak v Centru excelence Telč, které je evropskou infrastrukturou pro výzkum kulturního dědictví. Nechyběly ani přednášky a science show na zajímavá témata související s výzkumem prováděným na ÚTAM.

Všechny fotografie z akce naleznete v Galerii.

více zde

Týden vědy a techniky v ÚTAM a CET

26.10.2018

Dne 5. a 6. 11. 2018 se znovu otevřou dveře Ústavu teoretické a aplikované mechaniky a Centra excelence Telč široké veřejnosti. Návštěvníci budou mít opět možnost poslechnout si zajímavé přednášky a shlédnout neméně zajímavé science show. Program je vhodný pro všechny věkové kategorie.

Program v Praze naleznete zde.

Program v Telči naleznete zde.

Z kapacitních důvodů prosíme návštěvníky o registraci podle pokynů u jednotlivých akcí, které naleznete na stránkách TVT a v programech ke stažení výše.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že všechny akce jsou veřejné. Z jejich průběhu budou pořizovány fotografie a videozáznamy pro reportážní účely a propagaci festivalu Týden vědy a techniky AV ČR na webu a sociálních sítích. Pokud si nepřejete být na těchto záznamech, obraťte se přímo na naše kolegy v místě konání nebo tak učiňte zpětně na kontaktním emailu uvedeném v programu.

více zde

A-fest 2018

19.6.2018

Musici Mechanici z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky se již podruhé zúčastnili Akademického multižánrového festivalu A-fest, který proběhl v sobotu 23. června 2018. Tentokrát se odehrával v areálu MÚ Brno - Řečkovice a i přes nepřízeň počasí a komornější pojetí, než jsme mohli vidět v minulých letech, se ho zúčastnilo mnoho kapel a hudebních uskupení z předešlých ročníků.

více zde

Ozvěny Engineering Mechanics 2018

24.5.2018

Proběhl 24. ročník mezinárodní konference Engineering Mechanics 2018 ve Svratce, hlavní události ve svém oboru v Česku, kterou letos organizoval ÚTAM. Konference se zúčastnilo přes 250 odborníku z akademické sféry i z praxe. Konference se konala od 14. do 17. května 2018.

více zde

Historic ruins - protection, use, management

21.5.2018

Ve dnech 8.-10. října 2018 se v polském Krakově uskuteční mezinárodní konference "Historic ruins - protection, use, management". Konference je spolufinancovaná z programu Interreg Central Europe v rámci projektu CE902 RUINS.

více zde

Kariérní den ČVUT

13.4.2018

Ve středu odpoledne 11. dubna 2018 se na Fakultě dopravní ČVUT uskutečnil Kariérní den, jehož se zúčastnil také ÚTAM (Daniel Kytýř a Barbora Přechová), který s fakultou (konkrétně Ústavem mechaniky materiálů) dlouhodobě úzce spolupracuje - právě z absolventů Fakulty dopravní původně pochází několik zaměstnanců ÚTAM. Zájemci o kariéru v ÚTAM mohli shlédnout prezentaci a odnést si některé propagační materiály ústavu (Newslettery, brožura CET, leták CAMPT apod.). Mohli si také na místě popoví-dat přímo se zaměstnanci ÚTAM a položit jim případné dotazy. I mezi konkurencí ostatních vystavovatelů se stánek ÚTAM neztratil a byl o něj relativně velký zájem.

B. Přechová, D. Kytýř
 

více zde

Engineering Mechanics 2018, Svratka

27.2.2018

Ve dnech 14.-17. května 2018 se uskuteční již 24. ročník mezinárodní konference Engineering Mechanics ve Svratce uprostřed malebných Žďárských vrchů. Pořadatelem letošního ročníku je po 3 letech opět Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. spolu se ŽĎAS, a.s. Spolupořadateli jsou již tradičně Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky (Fakulta strojního inženýrství Technické univerzity Brno), Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., IFTOMM Member Committe of the Czech Republic, Česká společnost pro mechaniku a Asociace inženýrské mechaniky.

více zde

Seminář geotechniky a mechaniky

19.2.2018

Dne 20. března 2018 se v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR uskuteční 3. seminář s názvem Nové poznatky v geotechnice a mechanice. Účast přislíbili prof. Jovan Papic, prof. Jaroslav Kruis, prof. Stevcho Mitovski a další.

více zde

IX. seminář odborné skupiny ČSM

27.11.2017

Celodenní seminář odborné skupiny Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí České společnosti pro mechaniku na téma Vliv prostředí na vlastnosti kompozitních materiálů a konstrukcí proběhl dne 22. listopadu 2017 v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR s podporou firmy Latecoere Czech Republic s.r.o. a uvedeného ústavu AV ČR.

Na programu semináře bylo celkem pět přednášek. Z objektivních důvodů bylo třeba v poslední chvíli jednu z původně ohlášených přednášek nahradit jinou – s tematicky blízkým obsahem o vlivu impaktového zatížení na letecké konstrukce.

Program semináře

více zde

Workshop Historické stavební techonologie

19.10.2017

Historické stavební technologie a jejich uplatnění v současnosti - tak se jmenuje workshop pořádaný v rámci projektu NAKI 12, který se uskuteční v úterý 24. 10. 2017 v Telči v Univerzitním centru Masarykovy univerzity, Náměstí Zachariáše z Hradce 2. Na workshopu promluví odborníci z ÚTAM i restaurátoři, kteří budou mluvit jak o výzkumu v oblasti tradičních stavebních technologií, tak o zkušenostech z restaurátorské praxe.

více zde

Týden vědy a techniky

19.10.2017

Ve dnech 6.-12. listopadu 2017 se  uskuteční již 17. ročník Týdnu vědy a techniky - největšího vědeckého festivalu v ČR. ÚTAM v Praze i CET v Telči se ho zúčastní ve středu 8. listopadu. Pro návštěvníky je připraven bohatý program v podobě různých science show a přednášek určených jak pro studenty středních škol, tak pro širokou veřejnost. Místo je nutné si zamluvit dopředu emailem nebo telefonicky.

více zde