AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva


řešitel: Válek Jan
Akademie věd České republiky
715278

Název: Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva

Financováno: Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR
Zahájení řešení: 1.1.2015
Konec řešení: 31.12.2016

 

U historických staveb je z hlediska jejich památkové ochrany a rekonstrukcí důležité hledat zdroj stavebních surovin, které byly při prvotní výstavbě objektu použity. Zásadní je provenience stavebního kamene, příp. kameniva, ozdobných - dekorativních kamenů (sochy, římsy, ostění, schody apod.) i surovin použitých pro výrobu malt či omítek.

  Projekt si klade za cíl ověřit na modelovém příkladu praktické možnosti při hledání provenience mramorů a pojiva malt z objektů památkově chráněného kláštera ve Žďáru nad Sázavou. Tradičně se zdroj těchto surovin kladl do oblasti Nědvědic u Bystřice nad Pernštejnem. Řada indicií (včetně výstupů z nedávných archeologických průzkumů středověké osady Žďár) však ukazuje na zdroj mramorů v bezprostředním okolí lokality (a to včetně zaniklých mramorových lomů a vápenných pecí).

 

 

 

Partneři

ITAM

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
http://www.itam.cas.cz
Ing. Jan Válek, PhD.

ITAM

Kraj Vysočina Kraj Vysočina
http://www.kr-vysocina.cz

ITAM

Muzeum Vysočiny Jihlava Muzeum Vysočiny Jihlava
http://muzeum.ji.cz
RNDr. Karel Malý, PhD.