AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 ATCZ38

InterregCzCompetence Center for High-Resolution 3D X-ray Imaging

Operační program: INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
Prioritní osa: Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Název projektu: Competence Center for High-Resolution 3D X-ray Imaging
Číslo projektu: ATCZ38
Akronym:  Com3d-XCT
Řešitel projektu: doc. Ing. Michal Vopálenský, Ph.D.
Doba řešení projektu:  1.10.2016 – 30.9.2019
Vedoucí partner: FH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbH

O projektu: Vývoj a výroba inovativních materiálů a komponent v různorodých odvětvích, od leteckého průmyslu přes medicínský výzkum až ke stavebnictví, vyžaduje dobrou znalost mikrostruktury a související mechanické vlastnosti zkoumaných objektů. Pouze počítačová mikrotomografie (XCT) je schopna s vysokým rozlišením trojdimenzionálně zobrazit vnitřní strukturu objeků.
Nedestruktivní zkouška (NDT) vzorků prostřednictvím XCT je v mnoha odvětvích klíčovou metodou, vedoucí k dosažení vysokých standardů pro zajištění kvality produktu. Vzhledem ke stále komplexnějším materiálovým kombinacím však vzrůstají i nároky na NDT metody, přičemž musejí být vyvíjeny nové, multidisciplinární přístupy NDT. Kombinované, multimodální zkoumání vzorků vysoce moderními XCT systémy v rámci projektu Com3d-CT umožní natolik zásadní pokrok v inspekci vzorků, že bude možné získat i doposud nedosažitelné strukturní informace.
Výsledky projektu v databázi ASEP.

Odkazy:

Interreg Rakousko-Česká republika

FH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbH