AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Vápenné materiály pro restaurování a konzervování autentických prvků historických staveb

Ing. Jan Válek, Ph.D.

 

Navrhovaný projekt naplňuje specifický cíl programu NAKI II č. 2.2 Technologie a postupy pro ochranu kulturního dědictví a zejména jeho část d/ výzkumu a vývoji nových a zhodnocení tradičních materiálů a technologií a optimalizace procesů restaurování, konzervace, opravy, údržby a prevence památek. Cílem projektu je technologická podpora širšího využití tradičních vápenných technologií při restaurování, konzervování a rekonstrukcích historických objektů. Předmětem je zhodnocení tradičních a vývoj nových vápenných materiálů určených pro opravu památek. Konkrétní cíle projektu jsou následující: - Vývoj a návrh nových vápenných malt a omítek, které svým složením, kvalitou a zpracováním odpovídají originálu. Součástí vývoje maltových směsí je také ověření jejich funkčnosti z materiálového, aplikačního a památkového hlediska. - Návrh technologického památkového postupu opravy autentických prvků historických staveb, kdy je oprava prováděna vápenným materiálem (maltou, omítkou, štukem atd.) a cílem je co nejvěrnější kopie historické materiálové předlohy. - Dokumentace autentických prvků historických staveb s ohledem na dochované stopy a projevy ve vztahu k použitým materiálům a technologiím s cílem zlepšení jejich ochrany a zachování. Vytvoření specializované mapy užití vápenných technologií pro trvale odkryté archeologické areály na Pražském hradě. Hlavními výsledky jsou funkční vzorky malt a omítek, které kopírují konkrétní historickou předlohu, a užitné vzory nových maltových směsí navržených pro opravu historického zdiva a omítek. Celkový přístup k opravám historického zdiva a omítek bude ukázán na ověřených památkových postupech. Specializovaná mapa umožní zvýšení účinnosti památkové ochrany materiálů a technologických povrchových stop.


Odkazy:

Webové stránky projektu zde.

Specializovaná mapa Zděné konstrukce pod III. nádvořím Pražského hradu zde.

Calcarius_spec.mapa-II.nadvoriPH.jpg

Screenshot specializované mapy III. nádvoří Pražského hradu.