AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva

řešitel: Kloiber Michal
Ministerstvo kultury ČR
DG16P02M026
2016-2020

 

Hlavním cílem projektu je komplexní kritický rozbor postupů užívaných při řemeslném opracování dřeva a při navrhování tradičních tesařských konstrukcí a z něho vycházející konkrétní návrhy pro optimalizaci restaurování, konzervace, oprav a údržby historických dřevěných konstrukcí. Dílčími cíli jsou: 1. Analýza a systematizace krovových konstrukcí na základě konstrukčně-typologického zařazení; 2. Aplikace pokročilých metod v diagnostice a monitoringu fyzikálně-mechanického chování dřevěných konstrukcí; 3. Návrh konstrukčně-sanačních opatření vhodných pro obnovu památek na základě tradičních řemeslných postupů opracování stavebního dřeva.