AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši

řešitel: Ramešová Michaela
Ministerstvo kultury ČR
DG16P02M043
2016-2020

 

Hlavním cílem projektu je přinést nové poznatky o formování národní identity syntetickým pohledem na dosud nepoznanou stránku historie města Telč. Projekt použije nové způsoby zpřístupnění zdrojů národní a kulturní identity, změní schéma jejího chápání širokou veřejností a vyvine metodu evidence zpráv o jejích hmotných dokladech. Telč se v době baroka stala regionálním centrem prvořadého významu také díky působení jezuitské komunity. Zvláštní postavení telčského řádového domu jakožto střediska vrcholné duchovní formace české řádové provincie, úzký vztah fundátorů ke koleji a sepětí s organismem města poskytuje jedinečnou příležitost sledovat nejen vnitřní charakter, ale i dosud nepoznanou interakci těchto klíčových subjektů. Na základě shromáždění všech pramenů, které o jejich vzájemném působení svědčí, jejich analýzy a interpretace se rozvine rozsáhlý výzkum, který umožní aplikaci nabytých znalostí a vypracování metodiky evidence dokladů hmotné kultury, která poskytne efektivní nástroj unifikované dokumentace a využití dat. Rozkrytí kontextu, významů a osudu více než stoletého působení řádu ve městě, včetně mechanismů jeho sebeprezentace a jejich následné reflexe, bude prezentováno prostřednictvím mapy s odborným obsahem, na doprovodných akcích pro odbornou i širší veřejnost, vydáním edice a překladu vybraných narativních pramenů a doprovodnou publikací. Poznatky výzkumu v oblasti duchovních a vzdělávacích aktivit řádu, jeho osobností a benefaktorů v Telči i výsledky aplikace nové metodiky projekt využije při přípravě výstavy, která nově představí veřejnosti telčskou jezuitskou komunitu v souvislostech celku města, záměrů mecenášů a vzniku i zániku regionálních tradic. Součástí projektu je snaha překlenout asymetrii odborného diskursu a ustáleného schématu chápání kulturního dědictví spojeného s jezuity. Pomůže také korigovat mýty a polopravdy, které podporují diskontinuitu pohledu na formování naší národní identity.