AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky

řešitel: Drdácký Tomáš
Ministerstvo kultury ČR
DG16P02R025
2016-2020

 

Cílem řešení projektu je vytvoření nástrojů a metodiky k určení základních prvků komplexní identity historických měst České republiky pro identifikaci a ochranu jejich památkových hodnot, zejména jejich veřejných prostor a velmi cenných dokladů tvůrčí středověké lokace. Cíl 1. etapy: Vytvoření komplexní (inovativní) analýzy krajinných, urbánních a architektonických atributů fyzického uspořádání vybraných historických českých, moravských a slezských měst z hlediska jejich komplementarity s kulturně-civilizačními a sociálně-ekonomickými aktivitami a jevy, z hlediska jejich vztahů a zajištění udržitelnosti chráněných památkových hodnot; postup rekonstrukce triangulace historických sídel s identifikací skrytých geometrických vztahů. Cíl 2. etapy: Vytvoření Metodiky identifikace komplementárních atributů funkčních a relačních (nehmotných) kvalit, kritických pro udržitelnost hodnot památkových měst, jejich autenticitu a návrh inovativních nástrojů jejich ochrany v procesech územního plánování a památkové péče. Cíl 3. etapy: Vytvoření map atributů komplexní identity vybraných Městských památkových rezervací a zón ČR. Cíl 4. etapy: Uspořádání výstavy Map atributů komplexní identity historických měst-vybraných památkových rezervací ČR a vydání kritického katalogu map.