AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Možnosti radiouhlíkového datování historických malt

Možnosti radiouhlíkového datování historických malt

Číslo projektu: DG20P02OVV028
Poskytovatel: Ministerstvo kultury
Zahájení řešení: 01.03.2020
Ukončení řešení: 31.12.2022
Řešitel: Ing. Jan Válek, Ph.D.
Cíle řešení:

  • Optimalizace postupu extrakce CO2 z karbonátového pojiva
  • Určení procesu odběru a zpracování vzorků pro 14C analýzu s rozlišením na karbonátové a organické formy uhlíku, indikační metoda/y pro interference
  • Identifikace charakteristických materiálových parametrů vzorků vhodných pro dataci
  • Stanovení kritérií pro výběr a odběr archeologických vzorků malt