AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Náhodné kmitání prutových konstrukcí způsobené kombinací pohyblivého zatížení a větru

Náhodné kmitání prutových konstrukcí způsobené kombinací pohyblivého zatížení a větru

GC13-34405J

Hlavní řešitelé: Prof. Yong-Dar Yau (Tamkang University-Taiwan), Ing . Shota Urushadze (ITAM)
Řešitelé: doc. Ing. S. Pospíšil, Ph.D., Ing. R. Král, Ph.D., Ing. A. Buljac, prof. Ing. S. Kuznetsov, Dr.Sc.
 

Zatížení větrem v kombinaci s pohybujícím se zatížením, která působí na mostech nebo jejich nosných částech je vážným problémem s ohledem na stále rostoucí požadavky; delší rozpětí, lehčí konstrukce a vyšší odolnost. Společný výzkumný projekt bude zaměřen na teoretický vývoj a výpočetní metody aplikované na prismatických nosníkových konstrukcích, na které působí náhodného zatížení pohybujících se vozidel v kombinaci s větrem. Řešení problému se bude opírat o experimentální výzkum na problémově orientovaných modelech prováděných v aerodynamickém tunelu s mezní atmosférickou vrstvou, který vytvoří reálný základ pro numerické simulace aerodynamických koeficientů nutných ke stanovení interakce mezi konstrukcí a větrem. Vzhledem k povaze těchto koeficientůvztlaku a aerodynamického momentu, jsou výsledné rovnice charakterizující interakci mezi vozidlem a konstrukcí vázané a nestacionární a jejich řešení vyžaduje intenzivní numerické procedury, které faktorizuje a aktualizuje systémové matice v každém časovém kroku dynamické analýzy.

 

 

Experimental set-up

Left-Experimental set-up.

Model of the traffic on the bridge

Right- Model of the traffic on the bridge.

 

Seznam publikací k projektu