AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Vliv reakčních podmínek na vznik a mechanické vlastnosti polymorfů Ca CO3 ve vápnitých stavebních materiálech

Mgr Radek Ševčík Ph.D.

 

Vznik CaCO3 polymorfů je silně závislý na použitých reakčních podmínkách a přítomnosti aditiv.  Existuje velké množství studií o vlivu organických aditiv na syntézu CaCO3 polymorfů, ale pouze velmi omezené množství prací se zabývalo studiem syntézy bez přítomnosti aditiv. V nedávné studii jsme, mimo jiné, dokázali připravit čistý vaterit bez přídavku aditiv při 60°C. V navrhovaném projektu se chceme zabývat podrobným a systematickým zkoumáním vlivu reakčních podmínek na syntézu polymorfů CaCO3 a studiu jejich mechanických vlastností. V neposlední řadě také objasnit vliv přídavku aragonitu, vateritu a kalcitu na fyzikálně – mechanické vlastnosti vápnitých stavebních materiálů. V projektu bude využito několik různých technik a to např. SEM, XRPD, mikro-Ramanův spektrometr, nanoindentor. Předpokládá se, že získané výsledky významně přispějí k objasnění vzniku polymorfů CaCO3 a zjištěné informace o mechanických vlastnostech mohou být využity ve stavebním průmyslu pro přípravu nových aditivovaných stavebních materiálů, vhodných např. k restaurování objektů kulturního dědictví.

 

Klíčová slova: CaCO3 polymorfy; vápno; kalcit; vaterit; aragonit; nanoindentace.

 

Standardní projekty GA ČR na rok 2017
Registrační číslo 17-05030S
Datum zahájení 1.1.2017 Doba řešení (v letech) 3
Název projektu česky Vliv reakčních podmínek na vznik a mechanické vlastnosti polymorfů CaCO3 ve vápnitých stavebních materiálech
Název projektu anglicky The influence of the reaction conditions on the formation and mechanical properties of CaCO3 polymorphs in lime-based building materials
Hlavní panel P104 - Stavební materiály, architektura