AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Teoretické prediktivní modely interakce proměnného a pohyblivého zatížení využitelné v monitoringu mostních konstrukcí

 

 Ing. Shota Urushadze Ph.D.

 

Návrh společného výzkumného projektu je zaměřen na teoretickou analýzu, experimentální ověřování a sledování stavu mostních konstrukcí s využitím nepřímé metody, která využívá pohyblivého zatížení (vozidla), vybaveného měřicími přístroji, které může být kombinováno se zatížením od větru.

Projekt je zaměřen na vývoj nové diagnostické metodiky monitorování a identifikace dynamické odezvy mostu, které předpoví zatížitelnost a životnost konstrukcí. Analýza stavu je založena na znalosti zatížení a odezvy konstrukce, průběhu únavy a degradace konstrukce. Předpokladem je využití diagnostických, simulačních metod a měření na reálných konstrukcích i nelineárních.  Vývoj metod pro předpověď další degradace vlastností a zbytkového života konstrukcí.  Řešení tohoto problému bude kombinovat experimentální výzkum reálných konstrukcí a modelů prováděné v laboratoři a případně v aerodynamickém tunelu s modelovanou mezní vrstvou.  Všechna použitá zatížení budou stanovena na základě provozního zatížení, tj. za normálního silničního nebo železničního provozu a zatížení větrem.

 

Klíčová slova: Interakce vozidlo-most;Nepřímá metoda;Pohyblivé zatížení;Aerodynamika;Aeroelasticita; Sledování stavu vybraných mostů;Zatížení větrem;Numerická simulace

 

Registrační číslo 17-26353J
Datum zahájení 1.1.2017 Doba řešení (v letech) 3
 

Hlavní zahraniční navrhovatel
Reg. čís. zahr. části 105WFA0152539
Jméno a příjmení Yeong-Bin Yang
Datum narození 22.8.1954
Organizace Department of Civil Engineering,
National Taiwan University,
No.1, Sec. 4, Roosevelt Road,
Taipei, Taiwan, R.O.C.
Národní poskytovatel Ministry of Science and Technology (MOST)