AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Aerodynamická odezva válce s povrchovou drsností v kritickém a přechodovém režimu Reynoldsova čísla

Řešitel: prof Ing. Sergii Kuznetsov, Ph.D.

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Typ projektu: GAČR standardní

Trvání: 2019-2021

Číslo projektu: GA19-04695S

Abstrakt:
Mnoho stavebních prvků zatížených větrem, jako jsou mostní závěsy, má tvar válce s nominálně kruhovým průřezem. Odchýlení od tohoto tvaru podstatně ovlivňuje režim obtékání a mění aerodynamické vlastnosti. Navrhovaný projekt se zaměří se na výzkum aerodynamiky a aeroelasticity válců s různou povrchovou drsností, která vzniká v různých klimatických nebo technologických podmínkách, jako například námraza nebo trvalý defekt vzniklý při výrobě nebo během používání. Hlavním vědeckým přínosem bude vyšetření charakteristik proudění při povrchu válce s takto modifikovaným povrchem a stanovení aerodynamického a aeroelastického zatížení a odezvy válce v turbulentním proudu v kritickém a přechodovém režimu Reynoldsova čísla. Výsledky projektu nachází uplatnění v oblasti teorie mezní vrstvy a fyzikálních mechanismů samobuzených kmitů a taktéž v praktických aplikacích při konstrukčních řešeních nebo kodifikaci zatížení důležitých stavebních prvků.