AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Neholonomní interakce a dynamická stabilita aeroelastických soustav

Neholonomní interakce a dynamická stabilita aeroelastických soustav

Řešitel: RNDr. Cyril Fischer, Ph.D.

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Typ projektu: GAČR standardní

Trvání: 2019-2021

Číslo projektu: GA19-21817S

Abstrakt:
Dynamické zatížení ve spojení se specifickými modely může působit vznik autoparametrických a samobuzených vibrací. Výsledkem pak může být ztráta dynamické stability soustavy, charakterizovaná v matematické formulaci vznikem stabilních/nestabilních vícenásobných řešení, limitních cyklů, homo- a heteroklinických drah, sub- a superharmonické rezonance a pod. Projekt studuje jednak matematický popis chování takových soustav, zejména jejich pre- a postkritické chování a chování příslušných bifurkačních bodů, dále vliv okolního prostředí popsaného deterministicky či pomocí náhodných veličin (procesů), popis modelů s umělými tlumícími členy a vliv těchto zařízení na stabilitu soustavy a identifikaci kritických stavů v závislosti na parametrech soustavy a chování okolního prostředí. Zjištění kritických stavů probíhá i experimentálně v dynamické laboratoři a aerodynamickém tunelu. Důraz je kladen na analytické a kombinované přístupy, paralelně ověřované experimenty či numerickým výpočtem. Výsledky důležité z praktického hlediska se ověřují na datech skutečných konstrukcí a měřením in situ.