AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Prostorové rozložení hydratačních produktů v cementových pastách - Hlobil

Prostorové rozložení hydratačních produktů v cementových pastách

Grantová agentura České republiky

GJ19-25163Y

Zahájení řešení: 01.01.2019
Ukončení řešení: 31.12.2021

Řešitel: Dr.techn. Ing. Michal Hlobil, Ph.D.

Cíle řešení: Cementová zrna se po styku s vodou začnou rozpouštět a vytvářet hydratační produkty, tvořené zejména C-S-H gelem, které následně precipitují na jejich povrchu. Hydratační produkty postupně obalí celý povrch zrna a vytvoří hustý prstenec, který se s pokračující hydratací cementových zrn rozšiřuje a postupně zaplňuje póry v cementové pastě. Cílem projektu je experimentálně kvantifikovat časový vývoj prostorového rozložení hydratačních produktů v mikrostruktuře Portlandských cementových past a definovat jeho vliv na makroskopické mechanické vlastnosti past. K řešení budou použity 3D microCT skeny cementových past různého stáří a složení, které budou naprahovány za účelem rozlišení pevných fází a porozity se zohledněním prostorového rozložení hydratačních produktů. Skeny budou následně použity i jako hlavní vstup pro numerický model za účelem predikce mechanických vlastností sledovaných past. Souběžný experimentální program poskytne změřené mechanické vlastnosti a tím i možnost numerický model zvalidovat.
Klíčová slova v anglickém jazyce: hydrate distribution;3D microtomography;C-S-H;microstructure;cement paste;modeling