AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

OP VVV - Inženýrské aplikace fyziky mikrosvěta
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000766
Výzva č. 02_16_019 pro Excelentní výzkum v prioritní ose 1 OP
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_019

Anotace projektu
Projekt podpoří prohloubení interdisciplinární spolupráci pracovišť ČVUT (ÚTEF, FBMI, FD, CIIRC), 3. LF UK, FEL ZČU, SÚRO a ÚTAM AV ČR, modernizaci společných laboratoří, spolupráci se zahraničními partnery a výchovu mladých výzkumníků a PhD studentů. Vědecký program se týká R&D progresivních technologií detekce ionizujícího záření a jejich aplikací ve vesmíru, hadronové terapii, zobrazování v medicíně, biologii, materiálovém výzkumu, radioekologii a fundamentalních fyzikálních experimentech.

Fyzická realizace projektu
Datum zahájení: 1. 9. 2017
Datum dokončení: 31. 10. 2022

Rozpočet
Celkové zdroje: 196 292 981,00 Kč
Příspěvek unie: 140 055 041,93 Kč
Národní veřejné zdroje: 46 423 290,01 Kč
Vlastní zdroj financování: 9 814 649,06 Kč