AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 VŠE | GAČR | TAČR | EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ | MŠMT | MINISTERSTVO KULTURY | EVROPSKÁ KOMISE | OSTATNÍ POSKYTOVATELÉ

Roky Projekt Řešitel
2020-2023 Integrovaná platforma Evropské výzkumné infrastruktury pro památkovou vědu (IPERION HS)

Evropská komise - H2020-INFRAIA-2018-2020
871034
doc. Ing. Stanislav POSPÍŠIL, Ph.D.
2019 2021 CONSECH20 - CONSErvation of 20th century concrete Cultural Heritage in urban changing environments

Evropská komise - H2020 - JPI
Mgr. Cristiana Lara NUNES, Ph.D.
2017 2020 E-RIHS - The European Research Infrastructure for Heritage Science Preparatory Phase

Evropská komise - H2020-INFRADEV-2016-2
739503
prof. Ing. Miloš DRDÁCKÝ, DrSc., dr. h. c.