AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 VŠE | GAČR | TAČR | EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ | MŠMT | MINISTERSTVO KULTURY | EVROPSKÁ KOMISE | OSTATNÍ POSKYTOVATELÉ

Roky Projekt Řešitel
2021 2022

Možnosti radiouhlíkového datování historických malt 

Ministerstvo kultury - NAKI II

DG20P02OVV028

Ing. Jan VÁLEK, Ph.D
2020 2022

Topografie povrchu kamene a její aplikace v oblasti restaurování kamenných prvků

 

Ministerstvo kultury - NAKI II

Ing. Jaroslav VALACH, Ph.D.
2018 2022 Metodika klasifikace korozní agresivity vnitřních prostředí pro sbírkové předměty ze slitin olova

Ministerstvo kultury - NAKI II
Ing. Dušan MAJTÁS
2018 2022

Mobilní zařízení pro zobrazování a analýzu vrstevnaté malby a polychromie děl starého umění

Ministerstvo kultury - NAKI II

DG18P02OVV006

Ing. Daniel VAVŘÍK, Ph.D
2018 2021 Památky v pohybu

Ministerstvo kultury - NAKI II
DG18P02OVV040

Ing. Shota URUSHADZE, Ph.D.
2016 2020
Ministerstvo kultury - NAKI

DG16P02M022
Ing. Jaroslav VALACH, Ph.D.
2016 2020
Ministerstvo kultury - NAKI
Ing. Jiří KUNECKÝ, Ph.D.
2016 2020
Ministerstvo kultury - NAKI
DG16P02M026
Ing. Michal KLOIBER
2016 2020
Ministerstvo kultury - NAKI
DG16P02R007
Ing. arch. Tomáš DRDÁCKÝ
2016 2020
Ministerstvo kultury - NAKI
DG16P02R007
Mgr. Michaela RAMEŠOVÁ
2016 2020
Ministerstvo kultury - NAKI
DG16P02H012
Ing. Jan VÁLEK, Ph.D.
2012 2015 Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí

Ministerstvo kultury
DF12P01OVV004
Ing. Jiří KUNECKÝ, Ph.D.
2012 2015 Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla

Ministerstvo kultury
DF12P01OVV017
doc. Ing. Stanislav POSPÍŠIL, Ph.D.
2012 2015 Podmínky a požadavky kompatibilní péče o historické anorganické porézní materiály

Ministerstvo kultury
DF12P01OVV018
Ing. Pavel BERAN, Ph.D.
2012 2015 Komplexní metodika pro výběr a řemeslné opracování náhradního kamene pro opravy kvádrového zdiva historických objektů

Ministerstvo kultury
DF12P01OVV020
Ing. Jiří BLÁHA, Ph.D.
2012 2015 Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování environmentálních charakteristik depozitářů a expozic

Ministerstvo kultury
DF12P01OVV027 
Ing. Jaroslav VALACH, Ph.D., Ing. Karel JULIŠ
2011 2015 Diagnostika poškozování a životnosti objektů kulturního dědictví

Ministerstvo kultury
DF11P01OVV001
Ing. Daniel VAVŘÍK, Ph.D.
2011 2015 Poruchy nemovitých památek: znalostní systém pro analýzu, návrh intervencí a prevenci

Ministerstvo kultury
DF11P01OVV002
Ing. Jaroslav VALACH, Ph.D.
2011 2015 Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví

Ministerstvo kultury
DF11P01OVV008
Ing. Zuzana SLÍŽKOVÁ, Ph.D.
2011 2015 Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi

Ministerstvo kultury
DF11P01OVV009
Ing. arch. Klára NEDVĚDOVÁ
2011 2015 Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti

Ministerstvo kultury
DF11P01OVV010
Ing. Jan VÁLEK, Ph.D.
2011 2015 Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní památkovou péči

Ministerstvo kultury
DF11P01OVV012
Ing. Zuzana SLÍŽKOVÁ, Ph.D.
2011 2015 Vybrané památkové postupy pro zkvalitnění péče o sochařské a stavební památky

Ministerstvo kultury
DF11P01OVV027
Mgr. Dita FRANKEOVÁ
2011 2014 Pokročilé metody v navrhování, monitorování a posuzování štíhlých dynamicky namáhaných konstrukcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu
FR-TI3/654
doc. Ing. Stanislav POSPÍŠIL, Ph.D.