AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 VŠE | GAČR | TAČR | EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ | MŠMT | MINISTERSTVO KULTURY | EVROPSKÁ KOMISE | OSTATNÍ POSKYTOVATELÉ

Roky Projekt Řešitel
2020 2022 Rozvoj lidských zdrojů ÚTAM AV ČR
MŠMT - OP VVV

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016918
doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.
2018 2019 Nanomateriály pro konzervaci kulturního dědictví

MŠMT – Mobility Barrande
Ing. Zuzana SLÍŽKOVÁ, Ph.D.
2018 2019 Zvyšování konkurenceschopnosti Centra excelentního výzkumu v kraji Vysočina

MŠMT - OP VVV
doc. Ing. Daniel KYTÝŘ, Ph.D.
2017 2022 INAFYM - Inženýrské aplikace fyziky mikrosvěta

MŠMT - OP VVV
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000766
Ing. Daniel VAVŘÍK, Ph.D
2014 2018 Udržitelný pokročilý rozvoj CET

MŠMT - LO
LO1219
prof. Ing. Miloš DRDÁCKÝ, DrSc., dr. h. c.
2012 2014 Popularizace výzkumu a vývoje v oblasti péče o kulturní dědictví

MŠMT
EE2.3.35.0050
prof. Ing. Miloš DRDÁCKÝ, DrSc., dr. h. c.
2012 2014

Popularizace výzkumu a vývoje v oblasti péče o kulturní dědictví

MŠMT
CZ.1.07/2.3.00/35.0050

prof. Ing. Miloš DRDÁCKÝ, DrSc., dr. h. c.