AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 InterregRUINS.jpgNázev projektu: Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe - elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences („RUINS“)

Akronym: RUINS
Zahájení: 01.06.2017 Ukončení: 31.05.2020
Rozpočet: 1,77 million € ERDF funding:
1,47 million €
Operační program: Interreg CENTRAL EUROPE
Prioritní osa 3: spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve STŘEDNÍ EVROPĚ
Řešitel: Jakub Novotný
Cílem společného projektu s názvem „RUINS“ (zahrnující 10 partnerských institucí ze 6 zemí) je vdechnout druhý život středověkým zříceninám prostřednictvím moderních způsobů managementu a hledáním cest k jejich využití v současné společnosti, při současném zachování jejich historické hodnoty. K tomuto cíli jsou směřovány výstupy projektu, vytvoření a šíření příruček a postupů s mezinárodní uplatnitelností, obsahující postupy pro moderní řízení, využití a ochranu středověkých zřícenin, nacházejících se na území střední Evropy.
Na evropské půdě se nachází přinejmenším několik tisíc historických zřícenin. Majitelé a provozovatelé historických památek se potýkají se stejnými potížemi: ochrana zřícenin je vzhledem k jejich nezadržitelnému chátrání obtížná a zároveň je lze komerčně využívat jen v omezené míře. Zchátralé historické stavby, napříč celou Evropou, jsou v důsledku toho často zanedbávány nebo nevhodně přeměněny. Ztrácejí tedy svoje klíčové charakteristiky – autenticitu a integritu. Tento jev se týká celé Evropy.
Význam projektu RUINS spočívá ve faktu, že historické zříceniny v mnoha zemích jsou ohroženy ze dvou důvodů. Zříceniny jednak podléhají nepřetržitému procesu chátrání, chybí prvky ochrany před podnebnými vlivy a dalšími přírodními hrozbami a podmínkami. Technické zajištěni při zachování maxima historické původnosti staveb je náročné, nákladné a navíc jde o neustálý proces. K tomu se přidává rovněž uspořádání těchto staveb, které nesplňuje soudobé nároky na udržitelné formy využití. Často z těchto důvodů nejsou udržovány. Veřejné mínění, novináři, místní komunity, a především majitelé a uživatelé těchto staveb volají po radikálních řešeních. V důsledku toho se zříceniny mění na hotely, restaurace, muzea či kancelářské budovy a památky tím nenávratně ztrácejí svoji historickou hodnotu.

V kulturním dědictví je skryt velký potenciál pro ekonomický růst, tvorbu hodnot a tím i ekonomických benefitů pro místní obyvatele. Pokud se podaří nalézt rovnováhu mezi potřebami ochrany kulturního dědictví a udržitelným socio - ekonomickým rozvojem v regionech, bude zajištěna i záchrana těchto památek. V první řadě je proto třeba vyvinout moderní a atraktivní formy znovuvyužití, řízení a ochrany zřícenin při současném zachování jejich historické hodnoty.

 

Odkazy:

Oficiální stránky projektu
RUINS na Facebooku facebook logo
http://www.central2013.eu/
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace