AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 STRENCH_logo_small.jpgSTRENgthening resilience of Cultural Heritage at risk in a changing environment through proactive transnational cooperation

Acronym projektu: STRENCH

Financování: EU Interreg CENTRAL EUROPE

Trvání projektu: 1. března 2020 - 28. února 2022 (24 měsíců)

Odkaz na webové stránky projektu: www.interreg-central.eu/STRENCH

Popis projektu:
Přírodní a člověkem způsobená nebezpečí, antropogenní účinky a extrémní změny klimatu vyvíjejí tlak na přírodní a kulturní dědictví s rostoucí frekvencí. Takové neustále se měnící výzvy vyžadují inovativní přístupy ke konzervaci a ochraně. STRENCH zvýší kapacity veřejného a soukromého sektoru ke zmírnění dopadů změny klimatu a přírodních rizik využitím modelů klimatu, indexů rizik, posouzení zranitelnosti, služeb a produktů vyvinutých, testovaných a používaných v předchozích projektech Interreg a H2020. Středoevropské regiony využijí robustnější akční plány připravenosti a reakce na katastrofy na ochranu kulturního dědictví v mimořádných situacích.

Newslettery projektu:

Newsletter 1 CZ fileformat-pdf.gif, Newsletter 1 EN fileformat-pdf.gif

Newsletter 2 EN fileformat-pdf.gif

Newsletter 3 EN fileformat-pdf.gif