AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů
Řešitel za ÚTAM: Ing. Jakub Novotný, Ph.D.

Acronym projektu: KROVY

Číslo projektu: TL03000377

Financování: TAČR ÉTA

Trvání projektu: 1. dubna 2020 - 31. prosinec 2023 (45 měsíců)

Odkaz na webové stránky projektu: x

Popis projektu:
Cílem projektu je vytvořit postupy a metodiky pro využívání ekonomického a společensko-sociálního potenciálu kulturního dědictví ve vazbě na vzdělávací a turistické produkty. Záměrem je na základě propojení výzkumu v oblasti společenských a technických věd vymezit atraktivity, které souvisí s kulturním dědictvím, jež v sobě nese intelektuální, řemeslný, obchodní i společenský odkaz minulosti, a jejich potenciál. Návrhy budou ověřeny na příkladu historických krovů v Chebu, a to mimo jiné vytvořením ukázkových příkladů a dalších nástrojů pro zpřístupnění, prezentaci, animaci a využití hodnot této atraktivity, které poslouží k rozvoji turismu a výuce cílových skupin obyvatelstva. To vše s cílem posílení společenského povědomí o významu historického odkazu a sounáležitosti s místem bydliště.