AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Výzkum parametrického generátoru sněhu


Program: TH - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Podprogram: Podprogram 1 - Znalostní ekonomika
Doba řešení: 01/2017 - 12/2020

Hlavní příjemce: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Řešitel: prof. Ing. Sergii Kuznetsov DrSc.
Další uchazeč projektu: Sobriety s.r.o.
Řešitel: Ing. Milan Koukal Ph.D.

Cíle řešení projektu v původním jazyce projektu Hlavním výzkumným cílem projektu je výzkum a vývoj pokročilého generátoru sněhu s integrovaným měřícím zařízením pro stanovení parametrů
generovaných sněhových vloček (velikost, množství), který bude vhodný pro umístění v aerodynamických tunelech. Generátor sněhu bude
produkovat sníh, který se svými vlastnostmi bude blížit chování přírodního sněhu, a tím umožní experimentální testování v podmínkách blízkých
reálným zimním podmínkám. Dílčím cílem projektu je vývoj CFD softwarového modulu umožňujícího provádět numerické analýzy trasování, ulpívání
a hromadění sněhových vloček a který bude využitelný v inženýrských aplikacích.

Klíčová slova: Technický sníh; klimatický větrný tunel; klimakomora; zimní podmínky; numerické simulace