AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Skryto pod povrchem

Skryto pod povrchem

Archeologické terény Pražského hradu, jejich ochrana a prezentace v moderním světě

Číslo projektu: TL03000603
Program: TAČR ÉTA
Počátek řešení: 05/2020
Konec řešení: 12/2023

Hlavní příjemce: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Řešitel: Mgr. Jana Maříková-Kubková Ph.D.
Další uchazeč projektu: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
Další řešitel: Ing. Jan Válek Ph.D.
Další uchazeč projektu: Univerzita Karlova
Další řešitel: Mgr. et Mgr. Tomáš Weis

Cíle projektu:
V rámci památkové péče na Pražském hradě pečuje Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. o areály s archeologickými památkami, které jsou částečně přístupné veřejnosti a částečně přístupné jen s obtížemi. Ve všech se ale vyskytují památky z období raného středověku a středověku. Cílem projektu je zlepšit poznání jejich současného stavu na úrovni degradace materiálu, pohybu vody a mikroklimatu, najít vhodné diagnostické metody, navrhnout dlouhodobá řešení, která se jednak odrazí v provádění památkové péče Pražského hradu a jednak budou mít dopad pro správu podobných areálů v celé České republice. V neposlední řadě projekt zpřístupní ty nejdůležitější areály pomocí mobilních aplikací a rozšířené reality.