AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Řešené projekty

Vyberte rok: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
 
2018
Památky v pohybu
Ministerstvo kultury ČR - NAKI II řešitel: Shota Urushadze 2018 - 2021

 

Vliv lněného oleje na transportní vlastnosti vápenných nátěrů
GAČR - standardní řešitel: Cristiana L. Nunes 2018 - 2020

 

Mobilní zařízení pro zobrazování a analýzu vrstevnaté malby a polychromie děl starého umění
Ministerstvo kultury ČR - NAKI II řešitel: Daniel Vavřík 2018 - 2022

 

Experimentální kvantifikace a modelování degradace směsných cementových past s příměsí vápence vlivem síranové koroze za vzniku thaumasitu
GAČR - juniorský řešitel: Konstantinos Sotiriadis 2018 - 2020

 

Dubový spojovací prostředek v dřevěných konstrukcích: podklady pro normativní ukotvení
TAČR ZÉTA řešitel: Hana Hasníková 2018 - 2019

 

Metodika klasifikace korozní agresivity vnitřních prostředí pro sbírkové předměty ze slitin olova
Ministerstvo kultury ČR - NAKI II řešitel: Dušan Majtás 2018 - 2022

 

Zvyšování konkurenceschopnosti Centra excelentního výzkumu v kraji Vysočina
MŠMT - OP VVV řešitel: Daniel Kytýř 2018 - 2019

 

Nanomateriály pro konzervaci kulturního dědictví
MŠMT – Mobility Barrande řešitel: Zuzana Slížková 2018 - 2019

 

Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou
AV ČR, kraj Vysočina řešitel: Jan Válek 2018

 


2017
INAFYM - Inženýrské aplikace fyziky mikrosvěta
MŠMT - OP VVV
řešitel: Danial Vavřík 2017-2022 CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000766

 

ProteCHt2save - Risk assessment and sustainable protection of Cultural Heritage in changing environment
Interreg Central Europe řešitel: Miloš Drdácký 2017-2020 CE1127

 

RUINS - Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe - elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences
Interreg Central Europe řešitel: Jakub Novotný 2017-2020 CE902

 

Kompetenzzentrum MechanoBiologie in Regenerativer Medizin
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika řešitel: Daniel Kytýř 2017-2020 ATCZ133

 

Vliv reakčních podmínek na vznik a mechanické vlastnosti polymorfů CaCO3 ve vápnitých stavebních materiálech
GAČR - standardní
řešitel: Radek Ševčík 2017-2019 GA17-05030S

 

Teoretické prediktivní modely interakce proměnného a pohyblivého zatížení využitelné v monitoringu mostních konstrukcí
GAČR - standardní
řešitel: Shota Urushadze 2017-2019 GA17-26353J

 

Výzkum parametrického generátoru sněhu
TAČR - EPSILON
řešitel: Sergii Kuznetsov 2017-2020 TH02010324

 

Competence Center for High-Resolution 3D X-ray Imaging
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika řešitel: Michal Vopálenský 2016-2019 ATCZ38

 

The European Research Infrastructure for Heritage Science Preparatory Phase
H2020-INFRADEV-2016-2 řešitel: Miloš Drdácký 2017-2020 739503

  

2016
Competence Center for High-Resolution 3D X-ray Imaging
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika řešitel: Michal Vopálenský 2016-2019 ATCZ38
 
Vápenné materiály pro restaurování a konzervování autentických prvků historických staveb
Ministerstvo kultury ČR - NAKI
řešitel: Jan Válek 2016-2020 DG16P02H012

  

Analýza, popis a archivace souborných informací o vlastnostech předmětů kulturního dědictví a využití těchto informací v restaurátorské, konzervátorské a badatelské praxi
Ministerstvo kultury ČR - NAKI řešitel: Jaroslav Valach 2016-2020 DG16P02M022

  

Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva
Ministerstvo kultury ČR - NAKI řešitel: Michal Kloiber 2016-2020 DG16P02M026

  

Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši
Ministerstvo kultury ČR - NAKI řešitel: Michaela Ramešová 2016-2020 DG16P02M043

  

Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR
Ministerstvo kultury ČR - NAKI řešitel: Jiří Kunecký 2016-2020 DG16P02R007

  

Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky
Ministerstvo kultury ČR - NAKI řešitel: Tomáš Drdácký 2016-2020 DG16P02R025

 

2015

Náhodné kmitání prutových konstrukcí způsobené kombinací pohyblivého zatížení a větru
GAČR - standardní
řešitel: Urushadze Shota 2013-2015 GA 13-34405J

 

Dynamická stabilita a post-kritické procesy v nekonzervativních a neholonomních stochastických soustavách s interakcemi
GAČR - standardní
řešitel: Jiří Náprstek 2015-2017 GA15-01035S

 

Nelineární lom konstrukčních materiálů – zkoumání projevů disipace energie v zóně porušení pomocí pokročilých experimentů a modelování
GAČR - standardní
řešitel: Daniel Vavřík 2015-2017 GA15-07210S

 

Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva
Akademie věd ČR, kraj Vyočina
řešitel: Jan Válek 2015-2016 DG16P02R025

 

2014

Teplotně stratifikovaná atmosférická mezní vrstva vyvíjející se nad komplexním povrchem modelovaná v klimatickém aerodynamickém tunelu
GAČR - standardní
řešitel: Stanislav Pospíšil 2014-2016 GA14-12892S

 

Studium kinetiky a polymorfů CaCO3 během karbonatace vápna
GAČR - GP
řešitel: Radek Ševčík

2014-2016

GP14-20374P

 

Řešení dynamické stability nelineárních systémů s více stupni volnostmi a s náhodným buzením s využitím Fokker-Planckovy rovnice
GAČR - GP
řešitel: Radomil Král 2014-2016 GP14-34467P

 

Udržitelný pokročilý rozvoj CET
MŠMT - LO
řešitel: Miloš Drdácký 2014-2018 LO1219

 

Centrum pokročilých materiálů a technologií pro ochranu a zvýšení bezpečnosti
TAČR - TE Centra kompetence
řešitel: Martin Šperl 2014 - 2019 TE02000162

 

2012

Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích
GAČR - GBP řešitel: Miloš Drdácký 2012-2018 GBP105/12/G059