AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Ústav teoretické a aplikované mechaniky

se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru mechaniky tuhé fáze (s převažujícím zaměřením na stavební konstrukce) a je orientován zejména na dynamiku konstrukcí (stochastickou dynamiku, aerodynamiku, aeroelasticitu), nelineární mechaniku, mechaniku materiálů (klasických i neklasických), mechaniku porušování, mikromechaniku, biomechaniku a mechaniku zemin, na analýzu vlastností konstrukcí, jejich elementů i jejich spolehlivosti.

 

Více zde...

ustav_na-web_smaller.png

 

Technologie restaurování renesančních sgrafitových omítek - tradice a metamorfóza

23.3.2023

Technologie restaurování renesančních sgrafitových omítek - tradice a metamorfóza

Projekt je podporován v rámci programu NAKI III financovaného Ministerstvem kultury ČR.
Realizace projektu od 1.3.2023 do 31.12.2027
Identifikační kód projektu: DH23P03OVV019

více zde

Zemřel dlouholetý kolega prof. Miroslav Škaloud

27.1.2023

prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc., dr h. c. multipl. 25. října 1930 - 23. ledna 2023

 

Dne 23. ledna 2023 opustil tento svět náš dlouholetý kolega, zakladatel a vedoucí oddělení stability tenkostěnných konstrukcí profesor Ing. Miroslav Škaloud, DrSc., dr h. c. multipl.

více zde

Náš ústav v rámci IPERION HS Academy pořádá letošní ročník vzdělávací aktivity „Training Camp“.

24.1.2023

Náš ústav v rámci IPERION HS Academy pořádá letošní ročník vzdělávací aktivity „Training Camp“.

2. ročník aktivity Training Camp má název “Built Heritage in Changing Environment” a koná se od 26. června do 30. června v Telči.

 

více zde

Newsletter ÚTAM 2/2022

11.1.2023

Po půlroce vám opět přinášíme nové vydání newsletteru Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, shrnující to zajímavé z uplynulého období.
Newsletter 2/2022 - česky

Newsletter 2/2022 - anglicky

 

více zde

5th HS Academy Lecture: "Current Topics in Heritage Science"

10.1.2023

It is our pleasure to invite you to the HS Academy Lecture #05 of the series "Current Topics in Heritage Science" (CTinHS) to be held online on 19th January, 2023, at 3 pm (Rome time).
Sahra Talamo will present a lecture (30 minutes of webinar followed by Q&A session) on the topic "Timing the spread of creative innovations by Homo sapiens and Neanderthals using the radiocarbon dating method". Kindly find below the brief information about the event.

 

více zde

Miloš Drdácký hostem PodCastle NPÚ

19.12.2022

Prof. Miloš Drdácký, mezinárodně uznávaný odborník na památkovou vědu a vedoucí Oddělení památkové vědy na ÚTAM AV ČR, byl 14. 12. 2022 hostem podcastu Národního památkového ústavu PodCastle. Podcast si je možné poslechnout na Youtube i ve všech podcastových aplikacích.

více zde

Zemřel bývalý ředitel ÚTAM prof. Miroš Pirner

15.12.2022

prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc., dr.h.c. 11.9.1928 - 13.12.2022

V úterý 13. prosince 2022 nás navždy opustil náš dlouholetý kolega a bývalý ředitel ÚTAM AV ČR, prof. Miroš Pirner. Bylo mu 94 let. Poslední rozloučení proběhne ve středu 21. prosince 2022 ve 12:15 v obřadní síni krematoria v Praze-Motole.

Parte ke stažení.

více zde

Newsletter projektu Living Danube Limes #5

8.12.2022

V rámci projektu Living Danube Limes (Interreg Danube Transnational Programme - DTP359) vyšel E-Newsletter č. 5 pokrývající dění a postup v projektu ve druhé polovině roku 2022.

E-Newsletter č. 5 - česká verze

E-Newsletter č. 5 - anglická verze

více zde

4th HS Academy Lecture: Past, present and future of citizen heritage science

7.12.2022

You are invited to join "Current Topics in Heritage Science" Lecture 04/2022: Past, present and future of citizen heritage science that will be delivered by Dr. Josep Grau-Bove on Thursday, December 15th, 2022, at 3.00 PM CET.

více zde

Hidden Beneath the Surface

We are pleased to invite you to an international conference Hidden Beneath the Surface: Archaeological Areas of Europe. Deadline for abstracts30 June 2021.

více zde

STARCAIS

Starting Research Career Infrastructure Services in Heritage Science

Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences operates specialised research infrastructure for heritage science and provides services for interdisciplinary research in the field. The STARCAIS programme offers infrastructure support to young researchers – Ph.D. students or post-docs - at the beginning of their career.

více zde

CONSECH20

CONSErvation of 20th centrury concrete Cultural Heritage in urban changing environments

CONSECH20 is a research project that aims at developing effective approaches for conservation and protection of 20th cent. heritage concrete buildings against the ever-changing urban impacts, taking into account both technical and social aspects.

 

více zde

Calcarius

Stránky jsou věnovány historické výrobě vápna a souvisejícím vápenným technologiím, tradičnímu řemeslnému zpracování a uplatnění vápna ve stavebnictví. Hlavním zájmem je jejich komplexní poznání, materiálový výzkum a rekonstrukce historických dobových postupů. Společnou snahou je z rozličných pohledů upozornit na unikátní historické technologie, které byly v minulosti úspěšně používány, ale dnes jsou již z velké části zapomenuty. Stránky jsou budovány jako otevřené se snahou o postupné doplňování informací vážících se k danému tématu od širokého kolektivu odborníků z oborů výzkumu stavebních hmot, stavební historie, archeologie apod.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde