AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Centrum Telč

 

Vítejte na stránkách Centra Telč, které je součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.. Centrum Telč vzniklo v roce 2012 jako Centrum Excelence v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu. V roce 2019 bylo po úspěšném završení projektu CET a po dokončení návazného projektu Národního programu udržitelnosti v letech 2014-2018 včleněno do struktury ústavu.

 

Více zde...

CET

 

Zemřel dlouholetý kolega prof. Miroslav Škaloud

27.1.2023

prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc., dr h. c. multipl. 25. října 1930 - 23. ledna 2023

 

Dne 23. ledna 2023 opustil tento svět náš dlouholetý kolega, zakladatel a vedoucí oddělení stability tenkostěnných konstrukcí profesor Ing. Miroslav Škaloud, DrSc., dr h. c. multipl.

více zde

Náš ústav v rámci IPERION HS Academy pořádá letošní ročník vzdělávací aktivity „Training Camp“.

24.1.2023

Náš ústav v rámci IPERION HS Academy pořádá letošní ročník vzdělávací aktivity „Training Camp“.

2. ročník aktivity Training Camp má název “Built Heritage in Changing Environment” a koná se od 26. června do 30. června v Telči.

 

více zde

Newsletter ÚTAM 2/2022

11.1.2023

Po půlroce vám opět přinášíme nové vydání newsletteru Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, shrnující to zajímavé z uplynulého období.
Newsletter 2/2022 - česky

Newsletter 2/2022 - anglicky

 

více zde

5th HS Academy Lecture: "Current Topics in Heritage Science"

10.1.2023

It is our pleasure to invite you to the HS Academy Lecture #05 of the series "Current Topics in Heritage Science" (CTinHS) to be held online on 19th January, 2023, at 3 pm (Rome time).
Sahra Talamo will present a lecture (30 minutes of webinar followed by Q&A session) on the topic "Timing the spread of creative innovations by Homo sapiens and Neanderthals using the radiocarbon dating method". Kindly find below the brief information about the event.

 

více zde

Miloš Drdácký hostem PodCastle NPÚ

19.12.2022

Prof. Miloš Drdácký, mezinárodně uznávaný odborník na památkovou vědu a vedoucí Oddělení památkové vědy na ÚTAM AV ČR, byl 14. 12. 2022 hostem podcastu Národního památkového ústavu PodCastle. Podcast si je možné poslechnout na Youtube i ve všech podcastových aplikacích.

více zde

Zemřel bývalý ředitel ÚTAM prof. Miroš Pirner

15.12.2022

prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc., dr.h.c. 11.9.1928 - 13.12.2022

V úterý 13. prosince 2022 nás navždy opustil náš dlouholetý kolega a bývalý ředitel ÚTAM AV ČR, prof. Miroš Pirner. Bylo mu 94 let. Poslední rozloučení proběhne ve středu 21. prosince 2022 ve 12:15 v obřadní síni krematoria v Praze-Motole.

Parte ke stažení.

více zde

Newsletter projektu Living Danube Limes #5

8.12.2022

V rámci projektu Living Danube Limes (Interreg Danube Transnational Programme - DTP359) vyšel E-Newsletter č. 5 pokrývající dění a postup v projektu ve druhé polovině roku 2022.

E-Newsletter č. 5 - česká verze

E-Newsletter č. 5 - anglická verze

více zde

4th HS Academy Lecture: Past, present and future of citizen heritage science

7.12.2022

You are invited to join "Current Topics in Heritage Science" Lecture 04/2022: Past, present and future of citizen heritage science that will be delivered by Dr. Josep Grau-Bove on Thursday, December 15th, 2022, at 3.00 PM CET.

více zde

Výstava "V hloubce a po povrchu"

6.12.2022

6. prosice 2022 bude v Klášteře sv. Anežky České zahájen výstavní projekt V hloubce a po povrchu, přibližující metodu výpočetní tomografie při průzkumu děl starého umění. Na výstavě se kromě Národní galerie podílel také Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR a Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT. Projekt vznikl díky grantové podpoře Ministerstva kultury ČR (NAKI II).

více zde

3rd HS Academy Lecture on Current Topics in Heritage Science

15.11.2022

You are invited to join "Current Topics in Heritage Science" Lecture 03/2022:  Chromatographic analyses of molluskan purple pigments that will be delivered by Prof. Zvi Koren on Thursday, October 17th, 2022, at 3.00 PM CET.

více zde

Climatic Wind Tunnel

Designed as a closed circuit with controlled wind velocity and temperature conditions. It consists of climatic and aerodynamic parts. While the aerodynamic part provides well-fitted conditions to study wind effects on scaled model of prototypes, an equipment of the climatic part is suited for investigation of influences of weather including the wind, temperature, rain and heat radiation. Using the cooling/heating exchanger, cycle temperature changing of the airflow is available in the whole tunnel within the range of -10 to 30 C in relatively short time period. Integral part of the tunnel equipment consists of instruments for airflow diagnostic, data acquisition system, direct pressure surface measurement, precise thermometry and of many other types of handy accessories for instant use. Workshops for manufacturing of testing models are available in the same building.

více zde

AEDECC M00273

Diecéze římsko-katolické církve St.Pölten a Brno disponují velkým množstvím staveb, jako jsou kostely, fary a kláštery. Tyto objekty se zdaleka všechny nedaří využívat, což v důsledku vede k negativnímu urbanistickému vývoji . Nevyužíváním dochází k jejich rozpadu. Stávající problémy jsou na obou stranách hranice sousedících regionů podobného charakteru, dané zejména demografickým vývojem a uplynulým politickým vývojem v průběhu 20.století.
 

více zde

Nanolith

Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců.  Více na: http://www.nanolithproject.eu/

více zde

GAČR 14-20374P

Během karbonatace vápna je třeba sledovat kvantitativní zastoupení polymorfů CaCO3 (kalcit, aragonit, vaterit) a jejich formační kinetiku. Relativní množství odlišných krystalických forem CaCO3 silně ovlivňuje vlastnosti vápenných malt. Kinetika procesu karbonatace a tvorba polymorfů CaCO3 ve vápenných pastách a omítkách bude zkoumána rentgenovou práškovou difrakcí, Ramanovou spektroskopií a infračervenou spektroskopií s Fourierovou transformací. Termogravimetrická analýza bude použita k určení stupně hydratace a rovněž karbonatace. Skenovací elektronová mikroskopie bude použita ke zkoumání mikrostruktury vzorků na morfologickém základu. Vápenné omítky jsou důležitým stavebním materiálem a v oblasti kulturního dědictví hrají klíčovou roli jako optimální materiál pro opravu historických budov. Očekává se, že výsledky této studie budou mít zásadní přínos ke stávajícím znalostem o kinetickém chování, vývoji fází a morfologii během karbonatační reakce vápenných past a malt.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde