AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Centrum Telč

 

Vítejte na stránkách Centra Telč, které je součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.. Centrum Telč vzniklo v roce 2012 jako Centrum Excelence v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu. V roce 2019 bylo po úspěšném završení projektu CET a po dokončení návazného projektu Národního programu udržitelnosti v letech 2014-2018 včleněno do struktury ústavu.

 

Více zde...

CET

 

dvě přednášky v ÚTAM Praha

22.9.2023

Petr Michálek, Ph.D. (ITAM): Analýza turbulence v atmosféře z dat meteorologické stanice Kopisty

Pavel Zabrodin, Ph.D. (ITAM): Peculiarities of low-temperature plastic deformation of Al and Mg alloys with modified microstructure

více zde

Podzemí pod nádvořím Pražského Hradu

4.8.2023
Málokdo ví, co skrývá rozsáhlé podzemí pod Pražským hradem...
 

více zde

Michal Vopálenský z ÚTAM hostem pořadu Dobré ráno v České televizi

2.8.2023

Michal Vopálenský z ÚTAM hostem pořadu Dobré ráno v České televizi

více zde

Návštěva předsedkyně Akademie věd České republiky - 2023

14.7.2023

Návštěva předsedkyně Akademie věd České republiky - 2023

více zde

Cultural Heritage Protection enters Higher Education with CHePiCC online

4.7.2023

'Cultural Heritage Protection in Climate Change online' project concludes with launch of online course and publication of Summer University Concept

více zde

Veletrh vědy 2023

27.6.2023

Děkujeme všem za účast na Veletrhu Vědy 2023. Doufáme, že jste si užili návštěvu a získali nové poznatky a inspiraci. Těšíme se na setkání s vámi příští rok, kdy připravíme další úžasné expozice a představíme vám další zajímavé vědecké projekty!

 

 

 

více zde

Návštěva Ekonomické rady AV ČR, CET

27.6.2023

Ve čtvrtek 15. června navštívili naše detašované telčské pracoviště členové Ekonomické rady AV ČR.

Ředitel ústavu prof. Pospíšil návštěvě formou prezentace představil profil a vybrané výsledky ÚTAM AV ČR, dr. Novotný posléze zaměření Centra Telč.

Následovala prohlídka výzkumné infrastruktury CET ÚTAM. Členové Ekonomické rady tak mohli nahlédnout do klimatického větrného tunelu, laboratoří materiálové analýzy a laboratoře rentgenové tomografie.

více zde

CHARISMA

4.5.2023

Tým projektu Charisma s potěšením oznamuje, že výsledky druhého pracovního balíčku jsou konečně hotové!

Zde naleznete článek k prezentaci PR2

Zde najdete zprávu

více zde

IPERION HS: 7th call open for ARCHLAB & FIXLAB – deadline May 31, 2023

27.3.2023

 An additional 7th call for Transnational (TNA) Access to the services offered by ARCHLAB and FIXLAB platforms within IPERION HS is open until May 31st, 2023.

 

You can access also services of our Laboratory of X-ray Tomography.

More info about the call here.

 

více zde

Climatic Wind Tunnel

Designed as a closed circuit with controlled wind velocity and temperature conditions. It consists of climatic and aerodynamic parts. While the aerodynamic part provides well-fitted conditions to study wind effects on scaled model of prototypes, an equipment of the climatic part is suited for investigation of influences of weather including the wind, temperature, rain and heat radiation. Using the cooling/heating exchanger, cycle temperature changing of the airflow is available in the whole tunnel within the range of -10 to 30 C in relatively short time period. Integral part of the tunnel equipment consists of instruments for airflow diagnostic, data acquisition system, direct pressure surface measurement, precise thermometry and of many other types of handy accessories for instant use. Workshops for manufacturing of testing models are available in the same building.

více zde

AEDECC M00273

Diecéze římsko-katolické církve St.Pölten a Brno disponují velkým množstvím staveb, jako jsou kostely, fary a kláštery. Tyto objekty se zdaleka všechny nedaří využívat, což v důsledku vede k negativnímu urbanistickému vývoji . Nevyužíváním dochází k jejich rozpadu. Stávající problémy jsou na obou stranách hranice sousedících regionů podobného charakteru, dané zejména demografickým vývojem a uplynulým politickým vývojem v průběhu 20.století.
 

více zde

Nanolith

Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců.  Více na: http://www.nanolithproject.eu/

více zde

GAČR 14-20374P

Během karbonatace vápna je třeba sledovat kvantitativní zastoupení polymorfů CaCO3 (kalcit, aragonit, vaterit) a jejich formační kinetiku. Relativní množství odlišných krystalických forem CaCO3 silně ovlivňuje vlastnosti vápenných malt. Kinetika procesu karbonatace a tvorba polymorfů CaCO3 ve vápenných pastách a omítkách bude zkoumána rentgenovou práškovou difrakcí, Ramanovou spektroskopií a infračervenou spektroskopií s Fourierovou transformací. Termogravimetrická analýza bude použita k určení stupně hydratace a rovněž karbonatace. Skenovací elektronová mikroskopie bude použita ke zkoumání mikrostruktury vzorků na morfologickém základu. Vápenné omítky jsou důležitým stavebním materiálem a v oblasti kulturního dědictví hrají klíčovou roli jako optimální materiál pro opravu historických budov. Očekává se, že výsledky této studie budou mít zásadní přínos ke stávajícím znalostem o kinetickém chování, vývoji fází a morfologii během karbonatační reakce vápenných past a malt.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde