AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Centrum Telč

 

Vítejte na stránkách Centra Telč, které je součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.. Centrum Telč vzniklo v roce 2012 jako Centrum Excelence v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu. V roce 2019 bylo po úspěšném završení projektu CET a po dokončení návazného projektu Národního programu udržitelnosti v letech 2014-2018 včleněno do struktury ústavu.

 

Více zde...

CET

 

Návštěva předsedkyně AV ČR a SAV v CET 3.5.2024

9.5.2024

 

 

 

 

 

 

 

PXL_20240503_092429745.jpg     PXL_20240503_092335063.jpg 

IMGP0931.jpg    IMGP0938.jpg


   

     

    

více zde

Archaeometric Talks - CALL FOR PAPERS

9.5.2024

Dear colleagues,
The Institute of Classical Archaeology (ICAR) of Charles University, in cooperation with UTAM and ARU Praha of the CAS, is pleased to invite you to the conference Archaeometric Talks - Bridging boundaries between archaeology and other sciences in the Czech Republic. The call for papers is just now out, and we hope to receive your contributions! More details on the conference and how to submit your work can be found at: Archaeometric Talks: "Bridging Boundaries between Archaeology and Other Sciences in the Czech Republic" – call for papers | Institute of Classical Archaeology (cuni.cz) or on the attached posters.
We would be thankful if you could share this information with whomever might be interested!

 

On behalf of the organizing committee,
Paola Pizzo

 

více zde

Cena Nejlepší původní článek

24.4.2024

16.4.2024 byli na konferenci SymGas oceněni autoři článku Šperl a Gajdoš, který byl uveřejněn v odborném časopise Plyn v roce 2023. Práce byla podporována grantovým projektem TAČR: FW01010021 a Strategií AV21 – program Udržitelná energetika.

více zde

Druhá koordinační schůzka projektu - NAKI III – DH23P03OVV019

5.2.2024
Druhá koordinační schůzka projektu
Technologie restaurování renesančních sgrafitových omítek -
- tradice a metamorfóza
NAKI III – DH23P03OVV019
 
 
Ve středu 7. 2. 2024 od 10,00 do 17,00 na ÚTAMu
ve velké zasedací místnosti. Adresa: Ústav teoretické a aplikované mechaniky, AV ČR, v.v.i. Prosecká 76/809, Praha 7, 170 000.
 
Ve čtvrtek 8.2. 2024
proběhne exkurze po Praze – sraz v 9:00 na Hradčanském náměstí u Mariánského sloupu
Renesanční sgrafita – Hradčany, Malá Strana (variabilně - Míčovna, Schwarzenberský/ Lobkovický palác, Pernštejnský/ Lobkovický palác,
Arcibiskupský palác, palác Jáchyma Novohradského z Kolovrat (?), Martinický palác, palác pánů z Hradce, palác Smiřických,
OBĚD, Staré město - Keplerův dům (U Francouzské koruny) – ca naproti Vlašské kaple, Malý rynek, dům U Minuty, nádvoříčko před Týnským chrámem,
Ungelt, Jindřišská škola.    
 
Exkurzi povede Pavel Waisser. 

 

více zde

Experimentální výzkum vlivu vodíku na oceli podzemních zásobníků v ČR

5.1.2024
7.11. bylo v ÚTAMu uskutečněno první otevírání unikátního vodíkového autoklávu, spojené s vyjmutím testovacích těles po jejich 1/2 roční expozici v prostředí blízkém podzemním úložištím. Výzkumný program probíhá v rámci přípravy tuzemských úložiští na směs zemního plynu s vodíkem. Tyto činnosti jsou v souladu s plánem EU "Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu - COM(2020) 301". Práce probíhají s významnou podporou společností Gas Storage CZ, s.r.o. a MND a.s. Dále na výzkumu spolupracují VŠCHT Technopark Kralupy a SVÚM a.s.
V současné době probíhá vyhodnocovací fáze testu s následným porovnáním se stanovenými referenčními vlastnostmi trub, které nebyly ve styku s vodíkovou atmosférou.
 
 
Více informací:
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
 
 

více zde

Joint E-RIHS and JPI-CH user meeting event

10.11.2023

HS Academy has launched a new series of user meeting events, organized in collaboration with the Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change (JPI-CH).

více zde

Týden Akademie věd

6.11.2023

Připravte se na neuvěřitelný týden plný vědeckých zážitků! Program Týden Akademie věd ČR je konečně venku a nabízí vám více než 400 akcí po celé republice. Přijďte objevovat svět vědy na našem ústavu!!! Těšit se můžete na :

👩‍🏫 Přednášky
👣 Exkurze
🚪 Dny otevřených dveří

více zde

Balistické testování odolnosti a dynamické odezvy drátkobetonových panelů

6.11.2023

Řešitelský tým ÚTAMu odjel 23.10. do Brna měřit pomocí rychlé tenzometrie reálnou dynamickou odezvu různých druhů drátkobetonových kompozic do zkušebny firmy Prototypa. Složení panelů vzniká současně na VÚT Brno a ve Výzkumném ústavu stavebních hmot. V kooperaci s firmou Bogges zajišťuje ÚTAM tato pokročilá měření, která ve výsledku poslouží jako vstupní data důležitým numerickým modelům.
Na jistě akční a unikátní zkoušky se můžete podívat na našem videu.
Práce probíhají v rámci bezpečnostního výzkumu za podpory projektu TAČR „Prostředky pro zvýšení balistické ochrany vozidel a kritické infrastruktury“.

 

Více informací:
Ing. Martin Šperl, Ph.D.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR sperl@itam.cas.cz

více zde

Vědci rozluštili kletbu z pozdní doby bronzové. Je starší než dosud známé hebrejské nápisy

11.10.2023

Jsi prokletý Bohem YHW – zní text kletby, který se podařilo dekódovat vědcům z malé olověné tabulky nalezené na hoře Ebal na Západním břehu Jordánu. Nápis je o dvě staletí starší než všechny dosud známé hebrejské texty v Izraeli. Text, jenž vědci odhalili, je napsaný protohebrejským písmem, které lze datovat do období asi 1400–1200 př. n. l. Olověný amulet nebylo možné mechanicky otevřít bez jeho fatálního poškození. Experti proto k přečtení textu využili rentgenovou počítačovou tomografii včetně virtuálního narovnání tabulky. Na mezinárodním výzkumu se významně podílel Daniel Vavřík z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR.

více zde

Podzemí pod nádvořím Pražského Hradu

4.8.2023
Málokdo ví, co skrývá rozsáhlé podzemí pod Pražským hradem...
 

více zde

Climatic Wind Tunnel

Designed as a closed circuit with controlled wind velocity and temperature conditions. It consists of climatic and aerodynamic parts. While the aerodynamic part provides well-fitted conditions to study wind effects on scaled model of prototypes, an equipment of the climatic part is suited for investigation of influences of weather including the wind, temperature, rain and heat radiation. Using the cooling/heating exchanger, cycle temperature changing of the airflow is available in the whole tunnel within the range of -10 to 30 C in relatively short time period. Integral part of the tunnel equipment consists of instruments for airflow diagnostic, data acquisition system, direct pressure surface measurement, precise thermometry and of many other types of handy accessories for instant use. Workshops for manufacturing of testing models are available in the same building.

více zde

AEDECC M00273

Diecéze římsko-katolické církve St.Pölten a Brno disponují velkým množstvím staveb, jako jsou kostely, fary a kláštery. Tyto objekty se zdaleka všechny nedaří využívat, což v důsledku vede k negativnímu urbanistickému vývoji . Nevyužíváním dochází k jejich rozpadu. Stávající problémy jsou na obou stranách hranice sousedících regionů podobného charakteru, dané zejména demografickým vývojem a uplynulým politickým vývojem v průběhu 20.století.
 

více zde

Nanolith

Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců.  Více na: http://www.nanolithproject.eu/

více zde

GAČR 14-20374P

Během karbonatace vápna je třeba sledovat kvantitativní zastoupení polymorfů CaCO3 (kalcit, aragonit, vaterit) a jejich formační kinetiku. Relativní množství odlišných krystalických forem CaCO3 silně ovlivňuje vlastnosti vápenných malt. Kinetika procesu karbonatace a tvorba polymorfů CaCO3 ve vápenných pastách a omítkách bude zkoumána rentgenovou práškovou difrakcí, Ramanovou spektroskopií a infračervenou spektroskopií s Fourierovou transformací. Termogravimetrická analýza bude použita k určení stupně hydratace a rovněž karbonatace. Skenovací elektronová mikroskopie bude použita ke zkoumání mikrostruktury vzorků na morfologickém základu. Vápenné omítky jsou důležitým stavebním materiálem a v oblasti kulturního dědictví hrají klíčovou roli jako optimální materiál pro opravu historických budov. Očekává se, že výsledky této studie budou mít zásadní přínos ke stávajícím znalostem o kinetickém chování, vývoji fází a morfologii během karbonatační reakce vápenných past a malt.

více zde

ARCCHIP

Ve druhé polovině 90. let 20. století se začalo věnovat více pozornosti ochraně nemovitých památek a jejich integraci do života současné společnosti. Složitost problematiky kulturního dědictví vyžadovala mezioborový přístup. Systematicky se s ním začalo v roce 1995, kdy bylo založeno nové oddělení ÚTAM - Přidružené výzkumné centrum historických staveb a míst (ARCHISS - Associated Research Centre for Historic Structures and Sites) - spojením výzkumných pracovníků ze dvou ústavů Akademie věd. Tento vývoj dále pokračoval díky úspěchu v různých grantových soutěžích a nyní jsou do výzkumu zapojeni také vědci z dalších ústavů a vysokých škol a fungují dvě výzkumné jednotky - jedna v Praze a jedna v dalším městě světového dědictví - Telči.

 

více zde