AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Centrum Telč je součást Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v. v. i. Vzniklo jako výzkumná infrastruktura realizovaná za finanční podpory Evropské unie a České republiky prostřednictvím strukturálních fondů a prostředků ze státního rozpočtu alokovaných do Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace pro roky 2007–2013.
Centrum Telč studuje materiály, konstrukce a sídla, zejména historická, a je vybaveno jedinečnou infrastrukturou pro získávání základních poznatků i pro ověření aplikačního a inovačního potenciálu nově vyvinutých technologií diagnostiky, prodlužování životnosti, preventivní ochrany a záchrany i dlouhodobě udržitelného užívání kulturního dědictví i stávajícího stavebního fondu.

CET pokračuje ve výzkumu podporovaném Evropskou komisí v rámci projektu Centra excelence ARCCHIP.