AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Vedoucí laboratoře

Ing. Michal Kloiber, Ph.D.                                     

+420 567 225 311
+420 608 466 122
 
Zaměření
Laboratoř diagnostiky II se zabývá zjišťováním příčin materiálové degradace a jejího skutečného rozsahu přímo na místě poškozené nebo ohrožené stavby. Dále především analýzami dopadů přírodních katastrof a jiných hrozeb na stavební fond se zvláštním zřetelem k udržitelnosti kulturního dědictví a navržení postupů a technologií vedoucích ke zmírnění škod způsobených tímto nebezpečím. Mezi přírodní nebezpečí (zejména povodně a sesuvy půdy) jsou zahrnovány i účinky povětrnostních faktorů. Tato sekce CETu se zabývá i metodickými otázkami optimalizace záchranných zásahů za použití mobilních diagnostických přístrojů (včetně nově vyvíjených).

 

Stavebnehistoricke_hodnoceni_barokniho_krovu.jpg                             

Odporova_mikrovrtacka_Resistograph.jpg

Výzkumné vybavení

Mobilní laboratoř je vybavená pro nasazení v terénu, např. při živelných pohromách, průmyslových haváriích nebo na obtížně dostupných památkách a konstrukcích či na archeologických nalezištích. Dále CET provozuje několik monitorovacích stanic pro výzkum vlivu klimatických a povětrnostních parametrů na chování technických materiálů a památkových objektů. Důležitou infrastrukturou jsou i dlouhodobě budované databáze vlastností historických materiálů a jejich poruch. Mobilní laboratoř je vybavená automobilem s pohonem 4×4 a bohatou sadou diagnostických přístrojů pro analýzu fyzikálních a mechanických vlastností různých materiálů, např.:
pro diagnostiku dřevěných konstrukcí (odporová mikrovrtačka Resistograph 4453-S, zařízení pro zkoušku ohybové pevnosti vývrtu Fraktometr II, ultrazvukový tomograf Microsecond Timer 3D - 10kanalů, videoskop VideoProbe XLGo+, včetně několika režimů pro měření rozměrů, zarážecí indentor Pilodyn 6J Forest, ruční mobilní digitální mikroskop G20 Advanced Pack 60x & 150x, přírustkové vrtáky od třech různých výrobců, vlhkoměr hrotový WHT860, vlhkoměr příložný L620).
pro diagnostiku zděných a betonových konstrukcí (plynová permeabilita Torrent, mikrovlnné vysokofrekvenční měření vlhkosti v hloubkách 0-5cm, 5-15cm a 15-30cm, planžetová pila pro odběr vzorků, souprava pro odběr malých jádrových vzorků zdiva (prům. 25mm), Schmidtovo kladivo na beton a kamen, endoskop).
monitorovací stanice (datalogery pro monitoring T a RH, bezdotykový infrateploměr do 1000C, monitoring povrchových teplot, univerzální měřící ústředna s 9 vstupy se senzory na T, RH, tlakové a tahové síly a posuvy).

 

Stres_wave_Microsecond_Timer_Fakopp.jpg

Videoskop_GE_VideoProbe.jpg

Vlhkomer_Wagner.jpg

ni.jpg

 

Publikace

2013
1.      Kloiber, M., Bláha, J., Kunecký, J., Hasníková, H., Tippner, J., Sebera, V.: Navrhování celodřevěných spojů na příkladu opravy krovu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí. In: Zprávy památkové péče 73(1): 2013, Praha. ISSN 1210-5538, s. xx-xx. (v tisku)
2.      Bláha, J.: Trasologické postupy při průzkumech historických dřevěných konstrukcí. In: Krovy a dřevěné konstrukce. Edice Obnova památek. Praha 2013, s. 11-21. ISBN 978-80-904081-5-9.
3.      Kloiber, M., Tippner, J., Hrivnák, J.: Mechanical properties of wood examined by semi-destructive devices. In: Materials and Structures 46(6): 2013, Netherlands. ISSN: 1359-5797, pp. xx-xx.  DOI: 10.1617/s11527-013-0055-z (v tisku)
4.      Kloiber, M., Tippner, J., Hrivnák, J., Vichrová, G., Valach, J.: Nově vyvinutý přístroj pro diagnostiku zabudovaného dřeva ve stavbách.  In: TZB-info: 2013, Praha, Czech Republic. ISSN: 1801-4399, s. 14.
5.      Kloiber, M., Válek, J., Bláha, J., Čechová, J.: Reconstruction of a Baroque Open Beam Ceiling based on Material Analysis. In: Advanced Materials Research 688: 2013, Trans Tech Publications, Switzerland. ISSN: 1022-6680, pp. 10-19.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.688.10
 
2012
1.      Bláha, J.: Vývoj zastřešení kostela sv. Jakuba Většího v Brně. In: Termosanace zvonového patra hlavní věže národní kulturní památky chrámu sv. Jakuba v Brně. Sborník k semináři v Brně 2012. ISBN 978-80-87427-40-8, s. 6-15.
2.      Kloiber, M., Drdácký, M.: Zařízení pro terénní měření konvenční pevnosti a modulu přetvářnosti při roztlačování čelistí ve vyvrtaném otvoru, Užitný vzor číslo: 24343, udělený dne 24.9.2012.
3.      Kloiber, M., Drdácký, M.: Zařízení pro terénní měření konvenční pevnosti a modulu přetvářnosti při roztlačování čelistí ve vyvrtaném otvoru, Funkční vzorek - interní číslo: 2012-fv-001.
4.      Kloiber, M., Tippner, J., Heřmánková, V., Štainbruch, J.: Comparison of results of measuring by current NDT methods with results obtained through a new device for wood mechanical resistance measuring. In: 8thInternational Conference on Structural Analysis Historical Constructions, 10/2012, Wroclaw, Poland. ISSN 0860-2395, pp. 2035-2043.
5.      Kloiber, M., Tippner, J., Hrivnák, J., Praus, L.: Experimental verification of a new tool for wood mechanical resistance measurement. In: Wood Research 57(3): 2012, Slovakia. ISSN: 1336-4561, pp. 383-398.
6.      Kloiber, M., Tippner, J., Hrivnák, J., Vichrová, G., Valach, J.: Analýza chování dřeva v okolí zatlačovaného trnu při diagnostice konstrukčních prvků staveb. In: Sanace a rekonstrukce staveb 2012, 11/2012, Brno, Czech Republic. ISBN: 978-82-02-02414-9, pp. 37-56.
7.      Kloiber, M., Tippner, J.: Zařízení pro terénní měření mechanického odporu dřeva proti vnikání nástroje (trnu) nebo při vytahování vrutu. Užitný vzor číslo: 23259, udělený dne 16.1.2012.
8.      Kloiber, M., Tippner, J.: Zařízení pro terénní měření mechanického odporu dřeva proti vnikání nástroje (trnu) nebo při vytahování vrutu. Patent číslo 2011-344, ze dne 17.12.2012.
9.      Kloiber, M., Válek, J., Bláha, J., Čechová, J.: Reconstruction of a Baroque Open Beam Ceiling based on Material Analysis. In: CRRB – 14th Conference on the Rehabilitation and Reconstrtuction of Buildings, Proceedings of abstracts, 11/2012, Brno, Czech Republic. ISBN: 978-82-02-02414-9, pp. 218.
10.  Kunecký, J., Cacciotti, R., Kloiber, M.: Influence of geometric parameters on the stiffness of traditional dovetail timber joint. In: Engineering mechanics 2012, Svratka, 2012, Czech Republic. ISBN: 978-80-86246-39-0, pp. 200-209.
 
Vynálezy 

1.jpg

1.jpg

3.jpg

4.jpg