AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Vedoucí laboratoře
 
doc  Ing. Michal Vopálenský, Ph.D.
+420 567 225 343
 
Výzkumná infrastruktura
 

RTG1.png

Pokročilé pracoviště počítačové rentgenové tomografie kombinuje dva páry „RTG trubice – zobrazovač“ (tzv. Dual Source CT – DSCT) v ortogonálním uspořádání, které vykazuje dvojnásobné zrychlení procesu sběru dat pro tomografické rekonstrukce. Pracoviště má plně motorizované osy pro nastavování vzdáleností „RTG – vzorek – detektor“. Tím je možné měnit zvětšení zhruba od 1.2x až po 100x. Při dané velikosti pixelů detektoru je možné měnit rozlišení CT rekonstrukcí od 0.2 milimetrů až po mikrometrické, dané velikostí detektoru. Velmi vysoké stabilní rozlišení je možné rovněž s ohledem na použití antivibračního stolu, na němž je celá sestava umístěna, a v neposlední řadě i díky instalaci vysoce přesného rotačního tomografického stolku.

RTG2.png

Další výhodou DSCT pracoviště je možnost paralelního zobrazování objektu ve dvou spektrech RTG záření (tzv. dual energy radiography). Tento postup umožňuje zvýraznit rozdíly mezi materiálovými komponentami, které mají v plném RTG spektru podobný útlum záření. Pokud se vzorek skládá pouze ze dvou materiálů, lze tyto materiály jednoznačně odlišit. U vícesložkových materiálů lze rozdíly pouze zdůraznit.

Pracoviště bude vybaveno rovněž detektory typu Medipix/Timepix, které umožňují nastavit zobrazované spektrum ve 4 bitovém rozsahu. Bude tak možno v kombinaci dvou detektorů postupným sběrem dat získat 2x16 energetických kanálů a jednoznačně v tomografických rekonstrukcích odlišit až 32 různých materiálů.
Toto pracoviště je v oblasti DSCT zcela jedinečné, a to i ve světovém měřítku.
 
Rentgenka XWT 160 TCHR:                                   Rentgenka XWT 240 SE:
Pro mikro CT měření                                                Pro vysoké energie
Minimální velikost spotu 1 µm                                   Minimální velikost spotu 4 µm
Maximální výkon na terčíku 3 W                               Maximální výkon na terči 280 W
Maximální energie 160 keV                                      Maximální energie 240 keV
 

Rentgenka XWT 240 SE je určena pro vysokoenergetická CT měření a je tedy vhodná pro velké vzorky nebo vzorky, které silně pohlcují RTG záření. Průměr svazku záření vycházející z této rentgenky, tzv. velikost spotu, je 4 µm. Rentgenka produkuje záření o maximální energii 240 keV a její maximální výkon je 280 W.
Rentgenka XWT 160 TCHR je určena pro mikro CT měření a je tedy vhodná spíše pro menší vzorky a vzorky, které nepohlcují RTG záření příliš silně, protože produkuje záření o nižší maximální energii, a to 160 keV. Tato rentgenka pracuje na dvou módech v závislosti na požadované aplikaci. High resolution mód poskytuje velikost spotu 1 µm, avšak maximální výkon na terčíku je pouze 3 W. High energy mód poskytuje velikost spotu 4 µm, avšak maximální výkon je 10 W.
 
Flat panel detektory                                  WidePix detektor
Velikost: 400 x 400 mm                             Velikost: 140 x 140 mm
Matice pixelů: 2048 x 2048                        Matice pixelů: 2560 x 2560
Velikost pixelu: 200 x 200 µm                   Velikost pixelu: 55 x 55 µm
Nepřímá konverze signálu                        Světový unikát

 

RTG5a6.jpg

RTG7.png

Rotační stolek ABRT – 150 –AS:

Rozlišení 0.55 úhlových vteřin

Maximální rychlost 1200 rpm
Hmotnostní kapacita 20 kg axiálně
Hmotnostní kapacita 3 kg radiálně
 
Rotační stolek APR – 150 – DR – 135:
Rozlišení 0.08 úhlových vteřin
Maximální rychlost 600 rpm
Hmotnostní kapacita 45 kg axiálně
Hmotnostní kapacita 32 kg radiálně