AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Výzkumný program „Materiály, technologie a metody pro dlouhodobou udržitelnost hmotného kulturního dědictví“ je členěn na tři pracovní balíčky, které zohledňují specifika vybudované jedinečné infrastruktury a vzájemnou součinnost:

 

  1. Modelování chování historických i moderních materiálů a konstrukcí při synergickém působení klimatických činitelů
  2. Studium životnosti a degradačních procesů v konstrukčních materiálech a jejich povrchových úpravách pokročilými experimentálními metodami
  3. Materiály, technologie a metody pro dosažení dlouhodobé udržitelnosti památek

 

Výstupy výzkumného programu

Výstupy zahrnují zejména vypracování a ověření metod charakterizace technických, převážně historických materiálů, poznání a možnosti řízeného ovlivňování deformačních a degradačních procesů v těchto materiálech, metody odhadu a způsoby prodlužování životnosti objektů kulturního dědictví, jejich záchrany a ochrany pomocí vhodných konzervačních materiálů, postupů a technologií restaurátorských zásahů, kompatibilních s hodnotami památky a zohledňujících nově získané znalosti mechanismů degradace historických materiálů působením vnějšího zatížení a prostředí. Zvláštní pozornost bude zaměřena na analýzy historických materiálů a technologií a identifikaci možností jejich znovu zavedení do památkové či širší stavební praxe.

Vybudovaná infrastruktura slouží jako pracoviště pro činnost vědeckého a výzkumného týmu, který zde bude pracovat na 3 dlouhodobých výzkumných aktivitách, pracovních balíčcích, které se vzájemně doplňují, ale každý může plnit specifické úkoly i samostatně.