AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Zaměstnanci

Ing. Jan Válek, Ph.D.

Oddělení vápenných technologií

vědecký pracovník
Praha 9
Telefon: 225443290
E-mail: valek
Kancelář: 163b
Seznam publikací

Zástupce ředitele pro výzkum
Vedoucí oddělení vápenných technologií

Místopředseda RILEM TC 277 LHS

Výzkumná témata
historické vápenné technologie a výroba, pálení vápna, charakteristizace malt, ochrana staveb, reprodukce historických stavebních materiálů a technik, geografický původ mramorů, navrhování opravných materiálů, radiouhlíková datace malt

Projekty
Možnosti radiouhlíkového datování historických malt (2020-2022)
Skryto pod povrchem (2020-2023)
PlaCE-ITN: Plasters and Ceramics Innovative Training Network (2021-2025)

PlaCe_logo.jpg

Vybrané publikace
Composition and Technology of the 17th Century Stucco Decorations at Cervena Lhota Castle in Southern Bohemia 10.1016/J.JCLEPRO.2019.119802
Performance assessment of custom-made replications of an original historic render – A study of application influences 10.1016/j.conbuildmat.2019.116822
Recommendation of RILEM TC 243-SGM: functional requirements for surface repair mortars for historic buildings 10.1617/s11527-018-1284-y
Po stopách žďárského mramoru. Hledání původu surovin použitých při stavbě gotického kláštera 10.21495/85-7 (www.itam.cas.cz/publications/10.21495/85-7.html)
Determination of optimal burning temperature ranges for production of natural hydraulic limes 10.1016/j.conbuildmat.2014.06.015

Scopus

Web of Science ResearcherID