AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Zaměstnanci

Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Oddělení diagnostiky a konzervace památek

vědecký pracovník
Praha 9
Telefon: 225443206, 567225317
E-mail: valach
Kancelář: 219
Seznam publikací

Hlavním odborným zájmem JV jsou optické a nedestruktivní experimentální metody pro dokumentaci a monitorování staveb a materiálů kulturního dědictví jak v laboratořích, tak in situ a propojování měřených veličin s počítačově podporovaným zpracováním dat. Tuto specializaci rozvíjí v rámci aktivní výzkumné činnosti a spolupráce na mnoha evropských i národních projektech. Výzkumnou činnost doplňuje i pedagogická činnost – přednášení a vedení studentských prací naFakultě dopravní Českého vysokého učení technického.