AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a č. 23/2017 Sb.

 

Úplný oficiální název:

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.


Důvod a způsob založení, podmínky a principy provozování činnosti:

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR (ÚTAM) byl zřízen usnesením 4. plenární schůze Vládní komise pro vybudování Československé akademie věd ze dne 29. dubna 1952, a to s účinností od 1. ledna 1953. Ústav se stal, ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb., pracovištěm Akademie věd České republiky s účinností ke dni 31. prosince 1992.

Na základě zákona č. 341/2005 Sb. se právní forma ÚTAM AV ČR dnem 1. ledna 2007 změnila ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci. Zřizovatelem je podle zákona 341/2005 Sb. Akademie věd České republiky.


Zřizovací listina

fileformat-pdf.gifZřizovací listina ÚTAM AV ČR, v. v. i.


Organizační struktura

Organizační struktura ÚTAM AV ČR, v. v. i.


Kontaktní údaje, IČO a DIČ

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. 
Prosecká 809/76
190 00  Praha 9
tel.: +420 286 882 121
fax: +420 286 884 634
e-mail: itam@itam.cas.cz
Identifikační číslo organizace: 68378297
Daňové identifikační číslo: CZ68378297

Podatelna - adresa, místo viz Kontaktní údaje, sekretariát - místnost č. 235
Podatelna - úřední hodiny

po-čt 7:30 - 15:00

pá 7:30 - 14:00

El. adresa podatelny itam@itam.cas.cz
ID datové schránky 952nph9
Přijímané formáty datových zpráv
PDF
  pozn. Datová zpráva, u které byl zjištěn výskyt tzv. škodlivého kódu, bude smazána.
Místo a způsob získání informací poštou na kontaktní adresu
e-mailem: itam@itam.cas.cz
telefonicky: +420 286 882 121

Způsob platby za poskytování informací

Bankovním převodem: číslo účtu na vyžádání sdělíme, variabilní symbol: doporučujeme uvádět IČO organizace
V hotovosti v pokladně ÚTAM v sídle instituce


Právní předpisy související s činností ÚTAM AV ČR

Zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
Zákon č.283/1992 Sb., o akademii věd
Zákon o 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Zákon 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

Zřizovací listina ÚTAM AV ČR

Informace podle zákona č. 23/2017 Sb.        o rozpočtové odpovědnosti

fileformat-pdf.gifRozpočet na rok 2017

fileformat-pdf.gifRozpočet na rok 2018

fileformat-pdf.gifRozpočet na rok 2020

fileformat-pdf.gif Rozpočet na rok 2021

fileformat-pdf.gif Rozpočet na rok 2022

fileformat-pdf.gif Rozpočet na rok 2023

fileformat-pdf.gif Rozpočet na rok 2024

fileformat-pdf.gifStřednědobý výhled na léta 2018 a 2019

fileformat-pdf.gifStřednědobý výhled na léta 2019 a 2020

fileformat-pdf.gifStřednědobý výhled na léta 2020 a 2021

fileformat-pdf.gif Střednědobý výhled na léta 2022 a 2023

fileformat-pdf.gif Střednědobý výhled na léta 2023 a 2024

fileformat-pdf.gif Střednědobý výhled na léta 2024 a 2025

fileformat-pdf.gif Střednědobý výhled na léta 2025 a 2026

Koncepce ÚTAM Koncepce ÚTAM 2018+
Plán genderové rovnosti Plán genderové rovnosti (CZ), Gender Equality Plan (EN)
Logo ÚTAM Loga ÚTAM stažení.