AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Centrum experimentální mechaniky

CEM disponuje unikátními přístroji a měřicí technikou, mezi které patří vibrační stůl, elektrodynamický mobilní budič, různé typy relativních a absolutních snímačů, bezkontaktní laserový snímač pro měření vibrací a moderní zařízení pro sběr a anýzu dat. Dále je experimentální laboratoř vybavena zatěžovacími stroji jak na statické zkoušky, tak i na dlouhodobé dynamické zatížení. Personál má velkou zkušenost jak s laboratorním měřením, tak i s měřením in situ.

Centrum experimentální mechaniky, dále jen CEM, se skládá z vlastní laboratoře a laboratorní dílny:
a) Laboratoř se zabývá převážně výzkumem chování prvků, konstrukcí a jejich modelů při statickém a opakovaném namáhání, studiem přetváření a napjatosti pevných těles a jejich soustav, rozvojem aplikací servohydraulických zatěžovacích systémů, výzkumem seismicity, dynamickými zkouškami prvků, konstrukcí a jejich modelů, rozvojem experimentálních metod modální analýzy, tvorbou dynamických modelů a jejich vyšetřováním s využitím vibračního stolu a mobilních budičů kmitání.
b) Laboratorní dílna zabezpečuje návrh a výrobu mechanických modelů konstrukcí, úpravu přístrojů, výrobu přípravků a experimentálních zařízení podle potřeb výzkumu.

Lidé
CEM (Praha)
Urushadze Shota, Ing., PhD, vedoucí oddělení
Alexander Petr
Andert Ludvík, Ing.
Bayer Jan, Ing.
Černý Miloš, Ing.
Slížek Miroslav
Vála Ondřej, Ing.
Zíma Pavel, Ing.

TECHNICKÁ SKUPINA (Telč)

Čábel Radek
Fabeš Roman
Chvátal Pavel, Ing.
Ondrák Pavel, Ing.

PROJEKTY

odd.dynamiky4