AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Knihovna

Ústavní knihovna spravuje odborný ústavní knihovní a časopisecký fond, udržuje a doplňuje evidenci ústavních publikací (ASEP, RIV), spolupracuje s tuzemskými i zahraničními knihovnami a středisky vědeckých informací příbuzných oborů. 

Aktuality v knihovně!

Webová aplikace Analytika ASEP je nadstavbová část repozitáře AV ČR, kde je možné zobrazit analytické přehledy výsledků vědeckých výzkumů, například bibliografii ústavu, osobní bibliografie vědeckých pracovníků či přehledy výsledků pro jednotlivá oddělení či granty.

Přístup a použití. (stará stránka)

CEL-badge_CZ-plny.png

 • Vzdálený přístup do knihovny AV ČR.
 • Přístup pro registrované uživatele KNAV.

   

 • K dispozici jsou 4 digitální knihovny, které nabízí přístup k plným textům digitalizovaných knih a časopisů:
  • Národní digitální knihovna Národní knihovny ČR
  • Digitální knihovna Moravské zemské knihovny
  • Digitální knihovna Knihovny AV ČR
  • Digitální knihovna Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
 • Snadný přístup k těmto digitálním knihovnám umožňuje rozcestník https://dnnt.cz/. V nabídce je více než 178 000 svazků digitalizovaných knih z české vydavatelské produkce vydané do roku 2007 a periodik vydaných před rokem 2012. Kromě toho digitální knihovny nabízí přes 30 000 volných děl. Zde jsou také podrobné informace o službě DNNT.

   

 • Vyhledávání v ASEP 

Data o výsledcích vědeckého výzkumu na pracovištích AV ČR jsou shromažďována v bibliografické databázi a institucionálním repozitáři ASEP a zpřístupněna pomocí online katalogu IPAC.

 

 • Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 2010-2011, 2012, 2013-2015, 2017-.
 • Hodnocení výsledků

2016: souhrn - pouze ÚTAM fileformat-xls.gif
2015: souhrn - pouze ÚTAM fileformat-xls.gif
2014: souhrn - pouze ÚTAM
2013: souhrn - pouze ÚTAM
2012: souhrn - pouze ÚTAM
2011: souhrn - pouze ÚTAM
2010: souhrn - pouze ÚTAM

 

Scopus

ScienceDirect: Freedom Collection

SpringerLink

 

Kontakt: Ing. arch. Kateřina Kulawiecová