AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

  Oddělení materiálového výzkumu

Výzkum prováděný v Oddělení materiálového výzkumu je zaměřen na:

  • Zjišťování fyzikálních a chemických vlastností tradičních stavebních materiálů (malt, štuků, kamene a cihel) pomocí instrumentálních analytických metod a fyzikálních zkoušek
  • Cementové pasty a kompozity: vliv mikrostruktury na mechanické vlastnosti a trvanlivost cementového pojiva; koroze betonu
  • Vápenné nátěry a kompozitní materiály pro obnovu objektů architektury
  • CaCO3 polymorfy, jejich identifikace, vlastnosti, příprava
  • Materiály pro zpevňování (impregnaci) degradovaných omítek a kamene na historických objektech a návrh památkových postupů pro jejich aplikaci

Laboratoře materiálových analýz poskytují zázemí pro experimenty, zkoušky a analýzy. Laboratoř materiálových analýz I je umístěna na pracovišti v Praze 9, Prosecká 76; Laboratoř materiálových analýz II je umístěna na pracovišti v Telči (Centrum excelence Telč).

Lidé

Pracoviště Praha
Slížková Zuzana, doc. Ing., Ph.D., vedoucí oddělení
(konsolidace omítek a kamene impregnací vhodnými chemickými látkami)
Bauerová Pavla, Mgr.
Dušek Ondřej, Ing. arch.
Frankeová Dita, Mgr., Ph.D. (chemické a fázové složení historických malt, změny degradací)
Hlobil Michal, Dr. techn. Ing., Ph.D. (modelování poškození a pevnosti malt metodou konečných prvků)
Koudelková Veronika, Mgr.
Nedvědová Klára, Ing. arch.
Nunes Cristiana Lara, Mgr., Ph.D., vedoucí Laboratoře materiálových analýz I (přísada lněného oleje do vápenných malt, odolnost stavebních materiálů vůči krystalizaci solí)
Sotiriadis Konstantinos, Ing., Ph.D.
Pracoviště Telč
Adámková Irena, Mgr.
Mácová Petra, Mgr.
Machová Dita, Mgr.
Majtás Dušan, Ing.
Pažourková Eva
Svoboda Milan, Ing.
Ševčík Radek, Mgr., Ph.D.
Viani Alberto, Ing., Ph.D., vedoucí Laboratoře materiálových analýz II
Zárybnická Lucie, Ing. Mgr., Ph.D.