AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

  Oddělení materiálového výzkumu

Výzkum prováděný v Oddělení materiálového výzkumu je zaměřen na:

  • Zjišťování fyzikálních a chemických vlastností tradičních stavebních materiálů (malt, štuků, kamene a cihel) pomocí instrumentálních analytických metod a fyzikálních zkoušek
  • Cementové pasty a kompozity: vliv mikrostruktury na mechanické vlastnosti a trvanlivost cementového pojiva; koroze betonu
  • Vápenné nátěry a kompozitní materiály pro obnovu objektů architektury
  • CaCO3 polymorfy, jejich identifikace, vlastnosti, příprava
  • Materiály pro zpevňování (impregnaci) degradovaných omítek a kamene na historických objektech a návrh památkových postupů pro jejich aplikaci

Laboratoře materiálových analýz poskytují zázemí pro experimenty, zkoušky a analýzy. Laboratoř materiálových analýz I je umístěna na pracovišti v Praze 9, Prosecká 76; Laboratoř materiálových analýz II je umístěna na pracovišti v Telči (Centrum excelence Telč).

Lidé

Pracoviště Praha
Slížková Zuzana, doc. Ing., Ph.D., vedoucí oddělení
Bauerová Pavla, Mgr.
Dušek Ondřej, Ing. arch.
Frankeová Dita, Mgr., Ph.D. 
Koudelková Veronika, Mgr.
Sotiriadis Konstantinos, Ing., Ph.D.
Ing. et Bc. Pavla Náhunková
Pracoviště Telč
Ševčík Radek, Mgr., Ph.D. vedoucí Laboratoře materiálových analýz II  Mácová Petra, Mgr.
Machová Dita, Mgr.
Majtás Dušan, Ing.
Pažourková Eva
Svoboda Milan, Ing.
Zárybnická Lucie, Ing. Mgr., Ph.D.