AVCR_zakladni_znacka_CZ_black.jpg facebook.png twitter.png linkedIn.png
     

 Oddělení památkové vědy

Oddělení památkové vědy se zabývá interdisciplinárním výzkumem kulturního dědictví a podporuje záchranu, poznávání a užívání uměleckých památek, architektury, historických sídel a kulturní krajiny. Studuje skryté charakteristiky objektů kulturního dědictví pro účely jejich datování, původu a archeometrie. Zabývá se dále vztahy regionální historie k historickým stavbám, stopami technik historického stavitelství i historickým urbanismem. Výzkum je zaměřen i na metody správy historických objektů a sídel, dopady globálních výzev a rizik na kulturní dědictví, včetně dopadů nepřiměřeného užívání, např. cestovního ruchu. Rozvíjí zapojení veřejnosti a zejména mládeže do výzkumu kulturního dědictví. Spolupracuje s národními i mezinárodními památkovými institucemi při plánování a realizaci výzkumu v oblasti památkové vědy.

Lidé
Pracoviště Praha
Drdácký Miloš, prof. Ing., DrSc., vedoucí oddělení
Drdácký Tomáš, Ing. arch.
Nedvědová Klára, Ing. arch.
Ramešová Michaela, Mgr.
Pracoviště Telč
Bláha Jiří, Ing., Ph.D.
Buzek Jaroslav
Kumpová Ivana, Ing.
Loits André, prof. Ing. arch.
Novotný Jakub, Ing., Ph.D., ředitel Centra Telč
Vopálenský Michal, doc. Ing., Ph.D., vedoucí Laboratoře rentgenové tomografie
Zadražil Tomáš, Ing.